ZaanBusiness Logo Wit

Het moet ANDERS!

Hans staart voor zich uit. Al vele maanden piekert hij over de opvolging van zijn bedrijf. Een handelsfirma dat hij 30 jaar geleden zelf is gestart. Inmiddels heeft het een prima marktpositie opgebouwd met een sterke reputatie. Ze verkopen door heel Europa. Iedereen kent Hans. Ook het management team is sterk. Commercieel en financieel is alles op orde. Een van zijn zoons, Erik, werkt al een aantal jaren binnen het bedrijf en wil het bedrijf voortzetten. Hij ziet zich als de ideale kandidaat. Maar is dat echt zo? Hans komt er niet uit.  

 

Overdrachten en opvolgingsvraagstukken zijn complex. Wanneer is iemand geschikt? En wanneer betrek je iemand in het feitelijke overdrachtsproces? Moet de overdracht gefaseerd, of in ééns? Hoe pakt het fiscaal uit? Passeer je het MT niet? Hoe moet ik omgaan met de andere kinderen? Moeten zij ook een klein aandeel? Veel vragen komen aan de orde in onze praktijk.

Naast de juridische en economische overdracht hebben we te maken met een psychologische overdracht. Deze tijd­stippen lopen binnen familieverband zeker niet altijd parallel. Wanneer er geen goede begeleiding bij deze processen is, kunnen emoties hoog oplopen, terwijl dit prima te voorkomen is. Op alle vorengenoemde vraagstukken kunnen ondernemers bij­gestaan worden. Het komt nog wel eens voor dat vooraf niet altijd de meerwaarde ervan ingezien wordt, omdat ondernemers gewend zijn altijd zelf te onder­handelen met bv. klanten en leveranciers, en dan kan dat met de overdracht ook wel, zo redeneert men dan. Achteraf zijn ze echter maar wat blij dat ze deskundigen in het proces betrokken hebben. Zowel vakinhoudelijk als emo­tioneel komt er veel op je af.

Enige tijd geleden is er een boekje verschenen over succesvolle opvolgers. “Zit het in de familie? Opvolgers in het familiebedrijf” van Lonneke van Rees en Claudia van Deudekom. Ze hebben onderzoek gedaan bij een aantal bedrijven waar opvolging succesvol is geweest en beschrijven kenmerken van succes­volle opvolgers. Ook het Zaanse bedrijf Remmert Dekker maakte er onderdeel van uit. Er blijken een aantal factoren te spelen die het maakt dat een opvolger succesvol is. De schrijvers stellen dat de opvolgers echt ANDERS zijn:

• Ze hebben de Ambitie om het goede van het bedrijf te bewaren, maar het tege­lijkertijd te laten groeien;

• Ze verzamelen Nieuwe mensen om zich heen, die deze ambitie delen en hen helpen om deze te verwezenlijken;

• Ze zijn Duidelijk over hun ambities en wat ze van de mensen om hen heen verwachten;

• Ze introduceren een Eigen stijl van leidinggeven en verwachten dat ook van mensen om hen heen;

• Ze sturen op Resultaten en zijn niet bang om anderen daar op af te rekenen;

• Ze maken de Strategische keuzes die nodig zijn om hun ambitie te realiseren;

Naast de eerdergenoemde begeleiding is deze lijst voor u misschien een check om na te gaan of u dat bij uw opvolgers (in beginsel) ziet. Het kan veel stress en emoties voorkomen.

 

Pieter van den Berg

Managing Partner Sophista fusies & overnames

Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar Postbus 3026,

1801 GA Alkmaar

T: 072 540 80 10

E: info@sophista.nl

www.sophista.nl

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl