ZaanBusiness Logo Wit

De Zaan en Zaans erfgoed uitgangspunt voor toerisme en evenementen

Zaanstad wordt aantoonbaar aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Versterking van het toerisme biedt grote kansen. Daarom wil het college de stad aantrekkelijker maken voor toeristen en met haar unieke verhaal verder op de kaart zetten. 

 

De Zaan en het Zaanse erfgoed staan hierbij centraal en vormen de basis voor de uitvoeringsagenda Toerisme 2016-2019 die door het college is vastgesteld. Dit sluit aan bij het evenementenbeleid van de gemeente en de marketingstrategie die de Stichting Marketing Zaanstreek momenteel aan het uitwerken is. Juist deze bundeling van krachten versterkt het imago van de stad.

Onderdeel van de uitvoeringagenda is een actieplan voor de komende vier jaar. Inzet is meer bezoekers, een grotere spreiding van bezoekers, een langer verblijf, meer bestedingen, meer werkgelegenheid en een positiever imago.In het actieplan ligt de focus vooral op het Hem-brugterrein, stadshart Zaandam, Zaanse Schans en Wormerveer. Zaanstad gaat bij het uitvoeren van het actieplan samenwerken met Amsterdam en de rest van de regio.

Het college wil de toerist meer mogelijkheden bieden en de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de toeristische attracties te vergroten. Dat kan door het versterken van het museale aanbod, door een toename van de verblijfsaccommodaties en horeca èn door ruim baan te bieden voor de watersport. Dit is slechts een greep uit het actieplan toerisme voor de komende vier jaar. Ook het toekomstbestendig maken van de Zaanse Schans, onderzoek naar en realisatie van een structurele VVV-voorziening en de realisatie van een museale trekker vormen een belangrijk onderdeel. Voor het uitvoeren van de plannen wil het college 1,9 miljoen euro investeren, waarvan 1,25 miljoen euro reeds gedekt is. Bij de kadernota zal de gemeenteraad besluiten of de nog benodigde € 650.000 uit het Investeringsfonds gedekt kan worden.