ZaanBusiness Logo Wit

‘De ZON schijnt op het Zaanse ondernemersklimaat’

Sinds 2010 – toen de elfstedentocht nog werd geschaatst in plaats van gezwommen – komt ZON op voor de belangen van Zaanse ondernemers. Hoewel alle activiteiten die daar voor worden ingezet niet altijd even zichtbaar zijn, wordt er achter de mediaschermen continu gewerkt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat en de bedrijvigheid in de MRA (Metropool Regio Amsterdam), zoals Zaanstad zich graag profileert.

 

Ondernemers acteren vaak op de waan en de omzet van de dag en zien verenigingen soms meer als een club waar je stoom kan afblazen en met mede-ondernemers, onder het genot van een hapje en een drankje, de perikelen rondom het ondernemerschap kan bespreken. Als belangenbehartiger gaat het Zaanse Ondernemers Netwerk verder waar ondernemers en hun verenigingen ophouden. ZON kenmerkt zich juist door samenwerkingsverbanden aan te gaan met (ondernemers)verenigingen en lokale overheden en laat zich niet beperken door stadsgrenzen. Dat is de rol die een overkoepelende partij als ZON heeft en wat tevens het bestaansrecht vormt dat wordt omarmd door het huidige bestuur.

Ondernemers – ‘personen die een bedrijf voor eigen rekening uitoefenen’ volgens van Dale – kunnen zich in Zaanstad inmiddels op meerdere manieren laten informeren. Wanneer de ondernemer wíl, kan er op verschillende deuren worden aangeklopt om informatie te verkrijgen, om netwerken te vergroten, vergunningen aan te vragen, bestemmingswijzigingen door te geven, op de hoogte te zijn van nieuwe regel- en wetgeving en leads, prospects en acquisitie mogelijkheden te onderzoeken. Nee, de ondernemer zit niet stil. En om die reden ZON ook niet.

Zo is er sinds 2 januari jl. bij gemeente Zaanstad het ondernemersloket geopend. https://ondernemen.zaanstad.nl/onderneemt/ondernemersloket Ondernemers kunnen hier – fysiek of digitaal, aan u de keuze – de nodige informatie op maat verkrijgen en met de juiste personen in contact komen. Het is een initiatief dat is voortgekomen vanuit de behoefte van ondernemers aan een directe-en-korte-lijnen ingang bij de gemeente. Het lobbyen en de overtuigingskracht van ZON heeft gewerkt, met als resultaat dat er nu makkelijker contact gelegd kan worden en de vragende ondernemer sneller wordt voorzien van benodigde info. En er zijn nog meer vooruitzichten.

Ook aan het thema duurzaamheid timmeren we in Zaanstad flink aan de weg. Bekend zijn initiatieven als Zon op Zaan, De Groene Grachten, De Zaanse Eilanden, Zaanse Groene. Er zijn vele pogingen voor CO2 reducties en net zo veel energietransities. Veel betrokken bedrijven doen hun uiterste best individueel of gezamenlijk een duit in het zakje te doen. Zeer recent opgericht is de stichting Green Business Club Zaanstad; een collectief van Zaanse bedrijven om bestaande initiatieven te bundelen en het verduurzamen te versnellen. https://greenbusinessclub.nl Duurzaamheid als potentiële winstgevende markt, zowel voor de boekhouding als voor het milieu.

En wat te denken van NV Zaanstad; een vlotte talkshow voor, door en mét Zaanse ondernemers. Na het grote succes in Haarlem en Purmerend komen op 15 oktober alle aspecten van het ondernemerschap in het Zaantheater aan bod. In deze talkshow van ongeveer een uur, die naar verwachting zal uitlopen, komen meerdere ondernemers en ondernemende mensen aan het woord. Dit format, afgewisseld met muziek, een filmpje en een aantal vaste rubrieken, geeft bezoekers een liveshow waar voor ondernemers veel te halen valt. Vrees niet voor interactieve situaties waarbij u – misschien voor de zoveelste keer – een elevator pitch moet afsteken over uw bedrijf/organisatie/eenmanszaak/thuiswerkplek. NV Zaanstad biedt een informatief programma met een aantal bekende en onbekende rasondernemers met ieder zijn of haar verhaal. De komende drie jaar zal deze show meerdere keren per jaar te zien zijn in het Zaantheater.

Kortom, de ZON schijnt, ook al wordt deze niet altijd en niet door iedereen opgemerkt. Wilt u op de hoogte zijn van ZON’s activiteiten en de ALV bijwonen? Dat kan op 18 september aanstaande. U bent van harte welkom.