ZaanBusiness Logo Wit

‘Dertien procent groei door netwerk runnen als bedrijf’

Dertien procent nieuwe deelnemers, een succesvolle verkiezing Zaanse Zaken­vrouw van het Jaar, een professionele automati­seringsslag waar zelfs een andere Zaanse zakenclub graag gebruik van maakte: het Vrouwen Netwerk Zaanstad Plus (VNZP) maakt een gezonde groei mee. Niet voor niets is groei het jaarthema voor hun Strategisch plan 2017/2018. Wat is het geheim van deze zakenvrouwen? Zaanbusiness vroeg het aan voor­zitter Petra Derlagen en penningmeester Linda Tuijn.  

Op zoek naar de winnende groeifactor, valt op dat de (vier in totaal) bestuursleden het netwerk runnen alsof het een bedrijf is. Strak en zakelijk maar met een vrouwelijke touch. Is dat hun succesformule voor groei?

‘Misschien wel. Wij hebben drie speerpunten: 1. Het opstellen van een strategisch plan en het netwerk zien als een bedrijf, 2. Samen prioriteiten stellen zoals professionalisering, 3. Enthousiast anticiperen op wat je als bestuur opmerkt’, aldus de bestuurleden. ‘Het Strategisch plan zorgt voor groei. We mochten dertien procent nieuwe deelnemers begroeten. En zien meer deelnemers op de bijeenkomsten zelf. Plus gemiddeld vijf introducés per meeting. We vragen ook feedback na elke bijeenkomst. Zo kunnen wij een programma samenstellen dat echt aansluit op de wensen van onze deelnemers.’

Automatiseringsslag

Automatisering bleek een ander belangrijk aspect voor groei. Kostbare tijd voor iets dat noodzakelijk is om het netwerk financieel gezond te houden, kon nu ingezet voor andere bestuurszaken. ‘Voortvloeiend uit ons thema van afgelopen jaar, professionalisering, zijn we op zoek gegaan naar een geautomatiseerde manier om tickets te bestellen voor onze netwerkbijeenkomsten. We hebben voor onze website (vnzp.nl) een veilige, toegankelijke betaalmodule geïmplementeerd. Zo raken we niet meer maandelijks veel tijd kwijt in het maken en controleren van een ‘bak’ facturen’, stelt de vrouw die de penningen beheert tevreden. Ook het innen van de jaarlijkse contributie (100 euro) is geautomatiseerd. Ook voor het komend seizoen staan verbeteringen van de website op de agenda.

Samenwerking?

Deze betaalmodule werkt zo goed dat ook een ander zakennetwerk er al gebruik van maakte. Het VNZP staat open voor kennis en slimme tools delen. Dat ons brengt op de vraag: hoe kijkt het bestuur aan tegen samenwerking met andere zakenclubs (m/v)? ‘Wij zijn een netwerk voor Zaanse zakenvrouwen, maar sluiten contacten met zakenmannen beslist niet uit. Kijk maar naar de afgelopen verkiezing. De zaal in het Zaantheater was gevuld met zakenvrouwen én mannen’, vertelt Petra. ‘Ons streven is 200 – vrouwelijke – deelnemers in 2020. De tijd zal leren of we dat aantal halen met alleen Zaanse zakenvrouwen. Ik sluit het vergroten van het gebied niet uit. Tenslotte staat er een Plus in onze naam.’ ‘We hebben nu 105 deelnemers, dus we hebben nog wel wat te doen’, vult Linda de voorzitter aan.

Afwachten tot dit aantal is bereikt is niet wat er in het meerjarenplan staat. Petra: ‘Als bestuur benaderen we actief Zaanse zakenvrouwen. Maar om ze daadwerkelijk enthousiast te maken lid te worden, moet je wel wat kunnen bieden. Los van een inhoudelijk sterk programma, kan een reden zijn om je aan sluiten de sfeer in een netwerk zijn. Of de gevarieerdheid aan branches. De mogelijkheid om te netwerken. Ook op dit soort aspecten zijn we als bestuur scherp. Los daarvan zijn onze deelnemers de beste ambassadeurs. Samen zorgen we voor de groei.’

Sfeer

De beide bestuursleden laten zich lastig verleiden tot het doen van polariserende uitspraken tussen zakenmannen en vrouwen. Petra: ‘Ik bezoek ook andere Zaanse netwerken met een gemixt ledental en ervaar prima gelegenheid tot netwerken. Wat ik over de sfeer in het VNZP kan zeggen is dat ik merk dat vrouwen eerder dan mannen uit durven komen voor problemen waar ze tegen aanlopen. Terwijl er juist door bespreekbaar te maken wat je moeilijk vindt in je bedrijfsvoering, er gesprekken ontstaan waarin allerlei oplossingen naar boven komen. Ik merk dat onze deelnemers in een prettige, open sfeer kunnen sparren. Dat is echt een sterk punt van het VNZP.’ Het bestuur vervult hierbij een actieve rol. Linda: ‘Weten we dat iemand een oplossing kan bieden, dan brengen we de zakenvrouwen met elkaar in contact.’

Tienjarig bestaan

Die actieve benadering blijft speerpunt om de groei te continueren. ‘Plus nog meer de publiciteit zoeken, want onbekend maakt onbemind. In combinatie met verdere professionalisering van de website én natuurlijk een boeiend jaarprogramma bieden’, licht Petra Derlagen toe. ‘Het VNZP bestaat bovendien in 2017 tien jaar. Dat gaan we natuurlijk vieren. Wat we gaan doen, houden we nog geheim. Houd onze website maar in de gaten. Of word lid!’ Oké, voorzitter, we snappen het… www.vnzp.nl

 

Coverstory Zaanbusiness nr:164 2017