ZaanBusiness Logo Wit

Dick Dekker van Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer: ‘Collectief naar werkgelegenheid, opleiding en zorg kijken’

Met de oprichting van een eigen energiemaatschappij kijkt Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM) al duurzaam vooruit. Maar voorzitter Dick Dekker wil ook op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs & opleiding en zorg een collectieve brug naar de toekomst slaan. 

Zaankanter Dekker is gehecht aan zijn streek, waar hij met z’n onderneming ProMobility is gevestigd op Noorderveld-Molletjesveer. ‘Met zo’n 600 bedrijven bieden wij daar 4.500 mensen werk­gelegenheid. Als je met een helicopterview naar de Zaanstreek kijkt, dacht ik: wat is nu de WOZ-waarde van ons bedrijventerrein? Dan bedoel ik niet de cumulatieve Waardering Onroerende Zaken. Maar juist Werkgelegenheid, Opleiding & Onderwijs en Zorg. Waarbij we een visie moeten ontwikkelen hoe we de waarde van deze speerpunten kunnen waarborgen, dan wel vergroten.’

Collectieve aanpak

Dekker wil dat sámen doen. Zo is hij er een groot voorstander van om binnen BVNM tot een collectief stageplan te komen. ‘Waarbij we lbo-, mbo- en hbo-leerlingen en universitaire studenten betrekken. We zijn hier met zoveel bedrijven en zoveel kennis. Hoe gaan we zorgen dat die knowhow wordt overgedragen? We zouden bijvoorbeeld een fysieke stagesociëteit kunnen maken. Zodat er een constante stroom van stagiaires gaat komen, die we voor de toekomst kunnen binden’, legt Dekker uit. ‘Hoe kunnen we hbo’ers vragen of ze een BVNM-onderzoek kunnen doen? Waarbij onderzocht wordt waar we nu sterk in zijn. Maar waar staan we over 10 jaar? De uitkomsten kunnen we vervolgens inzetten op de directe BVNM-ontwikkeling, zowel op bedrijfsmatig als sectorniveau.’

Omgaan met mantelzorg

Dekker vindt dat ondernemers als collectief anders moeten gaan denken. Andere wegen bewandelen, zodat de Zaanstreek economisch sterk blijft. Zeker ook op het gebied van zorg. ‘Wist je dat van de 158.000 inwoners van Zaanstad er liefst 30.000 mantelzorger zijn? Waarvan er 9.000 overbelast zijn en er 1.000 nog fulltime werken? Stel je hebt een bedrijf waarvan een werknemer ineens mantelzorg moet bieden. Het blijkt dat als een werknemer dat langer dan 24 maanden achtereen doet, hij zich langer dan twee weken aaneengeschakeld ziek zal melden. In een beginsituatie zeg je als goed werkgever: blijf 1 of 2 weken thuis. Maar week 3 wordt onhandig. Dus mijn idee is: hoe kun je gezamenlijk zorgen dat er een collectieve mantelzorg voor de bedrijven wordt ingericht? Op die manier kun je een werknemer ontlasten, vanaf het moment dat hij mantelzorger wordt. Hij blijft zo behouden voor de baan, behoudt de aansluiting met zijn werk, wordt ontlast en weet bovendien dat zijn partner de juiste zorg krijgt door iemand die nauw betrokken is bij BVNM. Daarom hebben we als BVNM een commissie HRM in het leven geroepen.’ ‘Als we al die componenten zouden kunnen benoemen, dan kleuren we de wereld wat mooier’, besluit Dekker. ‘Voor derge­lijke initiatieven is wel geld nodig. Daar zou het ondernemersfonds, wat er wellicht gaat komen, een fan­tastisch middel voor kunnen zijn. Hopelijk kunnen we de BVNM en heel Zaanstad enthousiasmeren om collectief een visie voor een gezonde toekomst te ontwikkelen.’

www.bvnm.nl