ZaanBusiness Logo Wit

Dividend of hoger salaris

Voor de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) is het goede nieuws voor het jaar 2014 dat het Box II tarief tijdelijk verlaagd wordt van 25% naar 22%. Het minder goede nieuws is dat de salarisnorm voor de DGA wordt aangescherpt. 

De inkomsten uit een aanmerkelijk belang, waaronder dividenduitkeringen, werden tot en met het jaar 2013 in Box II van de Inkomstenbelasting belast tegen een tarief van 25%. In 2014 is dit tarief verlaagd naar 22%. Door de tariefs­verlaging wordt het goedkoper om dividend uit te keren. Het kabinet hoopt hiermee DGA’s te stimuleren om extra dividend uit te keren zodat er in 2014 ook extra Inkomstenbelasting wordt geheven. Het lagere tarief geldt over een bedrag aan voordelen van maximaal €?250.000, zodat de maximale besparing totaal €?7.500 is. Met ingang van het jaar 2015 zal weer het tarief van 25% gelden.

Het tariefsvoordeel geldt overigens niet alleen bij dividenduitkeringen. Ook bij vervreemding van aandelen, zoals bij verkoop, inkoop, schenking of vererving van aandelen.

Om te voorkomen dat een DGA te weinig salaris bij hun Besloten Vennootschap (BV) genieten is de gebruikelijkloon­regeling ingevoerd. Op grond van deze regeling moeten DGA’s een loon in aanmerking nemen dat gebruikelijk is voor dezelfde werkzaamheden die door een reguliere werknemer worden verricht. In 2014 is dit salaris gesteld op minimaal € 44.000. Een hoger bedrag dient door inspecteur te worden bewezen, een lager bedrag dient door de DGA te worden bewezen.

Bij de discussie over een loon hoger dan € 44.000 mag een marge worden aan­gehouden, waardoor het loon 30% lager mag worden vastgesteld dan gebruikelijk is. In de praktijk kan dat betekenen dat het loon 70% bedraagt van het gebruikelijk loon. Het kabinet vindt deze marge te ruim en heeft aangegeven om deze marge te beperken tot ongeveer 25%. Door de beperking van de marge is er minder ruimte om, boven de €?44.000, af te wijken van het gebruikelijk loon.

Soms kan het voor een DGA aantrekke­lijker om dividend uit te keren dan het salaris te verhogen. Indien uw Besloten Vennootschap (BV) winst maakt en u behoefte heeft aan een aanvullend inkomen, dan kan het aantrekkelijker zijn om te kiezen voor dividend.

Is de DGA over het salaris binnen de BV 52% aan Inkomstenbelasting verschuldigd dan kan het, binnen de grenzen van de gebruikelijk loonregeling, aantrekkelijker zijn om hoog belast salaris in te ruilen voor lager belast dividend.

Marco van der Laan,
AA CB RV
Accountant
Belastingadviseur
Register Valuator

 

VANDERLAANGROEP
Assendelft Oranjeboomkade 1,
Postbus 1, 1566 ZG T 072 540 80 10

Noord-Scharwoude Kokkel 20
Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA 0229 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3
Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

www.vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl