ZaanBusiness Logo Wit

Eerste auto’s over nieuwe Nauernascheweg

Gisterenmiddag reden de eerste auto’s over het nieuwe deel van de Nauernaseweg in Assendelft. Ter hoogte van stortlocatie Nauerna is de weg verschoven om ruimte te maken voor de nieuwe loswal van Afvalzorg in het Noordzeekanaal.

Een viaduct over de Nauernaseweg gaat de loswal verbinden met het bedrijfsterrein waar afvalstromen worden gerecycled. In oktober 2018 wordt de nieuwe loswal in gebruik genomen. Dan kunnen schepen tot 135 meter lengte via het water afvalstromen aanvoeren en producten afvoeren. Een duurzame oplossing waarbij belasting voor de wegen en de omgeving wordt beperkt.

Afgelopen weekend is de nieuwe weg aangesloten op het oude deel. In de loop van deze week wordt gestart met het verwijderen van de oude Nauernaseweg. Op de plaats van de oude Nauernaseweg worden de komende maanden een damwand geplaatst en de loswal aangelegd. Gedurende de hele looptijd van het project kan het verkeer gewoon over de Nauernaseweg blijven rijden. Wel is er af en toe sprake van enige vertraging.

In overleg met de gemeente Zaanstad is veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpasbaarheid van het viaduct. Aannemerscombinatie Mobilis-Van den Biggelaar is verantwoordelijk voor de bouw van de loswal en het viaduct en voor de verlegging van de weg. Na oplevering zal de combinatie gedurende 10 jaar verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.