Extra investeringen in Noord-Holland

Gedeputeerde Elisabeth Post (Financiën) Zaanbusiness

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bouwen voort op de ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid uit het coalitieakkoord Ruimte voor groei. Zo willen zij komende jaren extra investeren in onder meer Smart Mobility, OV-knooppunten en snel internet. Het opcententarief (opslag bij de motor­rijtuigenbelasting) in Noord-Holland blijft ongewijzigd en daarmee de laagste in Nederland. Dat staat in de Kaderbrief 2018, de basis voor de begroting van de provincie Noord-Holland voor 2018.

Gedeputeerde Elisabeth Post (Financiën): ‘Onze provincie is aantrekkelijk voor ondernemers, onze eigen inwoners en bezoekers. We hebben een voorsprong in de economische groei op de rest van Nederland. De Kaderbrief laat zien dat onze begroting solide is en er ruimte is voor extra inzet op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Niet alleen om onze voorsprong te behouden maar om die te vergroten.’

Smart Mobility

De provincie Noord-Holland bereidt zich voor op nieuwe ‘Smart Mobility’ ontwikkelingen zoals slimme infrastructuur die communiceert met de auto en de zelfrijdende auto. In deze nieuwe rol ontwikkelt en onderzoekt de provincie bijvoorbeeld verkeerslichten, verkeerscentrale en wegontwerp voor deze intelli­gente auto, die zelf (real time) informatie levert over de situatie op de weg over incidenten, file­vorming en de staat van de weg. Ook onderzoekt de provincie wat dit betekent voor de auto- en weggebruikers en haar rol als wegbeheerder en beleidsmaker in de toekomst.

Snel internet

Op 18.000 percelen in het buitengebied van Noord-Holland is nog geen snel internet beschikbaar. Wel liggen er plannen klaar van gemeenten, particulieren en andere initiatiefnemers om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. De provincie stelt zich garant voor de leningen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast onderzoekt de provincie hoe snel internet het beste gerealiseerd kan worden daar waar glasvezel niet mogelijk blijkt.

OV knooppunten

De provincie Noord-Holland werkt aan de verbetering van de stationsomgevingen langs drie spoorlijnen: de Zaancorridor, de Kennemerlijn en de Schipholcorridor. De provincie is een belangrijke partner in de aanpak van deze knooppunten. Vaak is co-financiering vanuit de provincie nodig om de daadwerkelijke ontwikkeling van een individueel knooppunt goed op gang te brengen. Dit besluit maakt mogelijk dat de provincie de komende jaren flexibel kan inspelen op veranderingen en nieuwe initiatieven op dit gebied.

Oostelijk Vechtplassengebied

De Oostelijke Vechtplassen kampt al jaren met een aantal hardnekkige opgaven: een slechte water­kwaliteit, een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen en afnemende animo voor de watersportsector en horeca. Dit heeft geleid tot een gebiedsakkoord met de ambitie om de komende jaren te werken aan een forse kwaliteitsimpuls in het gebied zowel voor de natuur, recreatie & toerisme en het landschap en de leefomgeving. Maatregelen uit het gebiedsakkoord zijn onder meer: baggeren in de Loosdrechtse Plassen, het versterken van het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen en de aanleg van nieuwe natuurgebieden.

Techport Centre innovation warehouse

De regio IJmond beschouwen wij als centrum van de maakindustrie in Noord-Holland. Het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, verenigd in Techport, hebben investeringsplannen uitgewerkt voor de realisatie van een centrum met een zogenaamd innovation warehouse (open werkplaats). Dit is een plek waar bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan inno­vaties en vakmanschap. De provincie ondersteunt de start van deze plannen en rekent op een verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt en onderwijs in deze regio.

Kaderbrief

In de Kaderbrief geven Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hun visie op de te verwachten financiële ontwikkelingen en op het beleid dat in de komende jaren gevoerd moet worden. Met deze brief vraagt het college aan Provinciale Staten aan te geven wat de financiële kaders zijn voor de begroting van 2018 en de meerjarenraming 2018-2021. De Kaderbrief is daarmee de start van de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus. De Kaderbrief wordt op 10 juli 2017 behandeld door Provinciale Staten. Vóór 1 september bieden GS de begroting 2018 aan de Staten aan. Op 6 november stellen Provinciale Staten de definitieve begroting 2018 vast.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl