ZaanBusiness Logo Wit

Positieve besluitvorming over uitvoering Participatiewet Zaanstreek-Waterland

In de acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland hebben de gemeenteraden besloten de huidige Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland op te heffen. Ook hebben alle gemeenteraden ingestemd met de manier waarop hun eigen gemeente de Participatiewet wil uitvoeren.

 

Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen aan een baan op de reguliere arbeidsmarkt te helpen en dat mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening een werkplek vinden. In Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland gaven de raden groen licht voor de verdere voorbereiding van de oprichting van hun nieuwe uitvoeringsorga­nisaties. Deze besluiten betekenen een belangrijke stap om tot een nieuwe uitvoering te komen van ondersteuning bij arbeidsparticipatie. De colleges van de acht gemeenten zijn blij dat deze stap is genomen. Het geeft uitdrukking aan de bestuurlijke saamhorigheid. Daarnaast laat het zien dat de gemeenten zich bewust zijn van het grote belang van onder­linge samenwerking. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Volgende stap

Hierna gaan de gemeenten samen met BaanStede een plan opstellen. Daarin staan afspraken over de zorgvuldige plaatsing van medewerkers, de afrekening van gezamenlijke kosten en verplichtingen en de panden van het huidige BaanStede. Ook de huidige opdrachtgevers van BaanStede gaan over naar de nieuwe uitvoeringsorganisaties. Zij krijgen dit jaar en in 2018 de dienstverlening met de kwaliteit die ze nu ook gewend zijn. De opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling vindt plaats op 1 januari 2018 en dat is ook het moment waarop de nieuwe uitvoeringsorganisaties van start gaan.

Huisvesting en directie BaanStede

Het huidige pand van BaanStede aan de Einsteinstraat in Purmerend is verkocht. Zaanstad en Purmerend hebben aangegeven het pand nog 3 jaar van de nieuwe eigenaar te willen huren en het participatiebedrijf hier voorlopig te huisvesten. Dit zorgt voor een soepele overgang voor de medewerkers van BaanStede. De huidige directeur Wil Peters vertrekt per 1 september 2017. Hij begint dan aan een nieuwe opdracht bij UW te Utrecht. Na de zomer zijn veel belangrijke stappen gezet voor een zorg­vuldige overdracht van de medewerkers van BaanStede naar de nieuwe uitvoeringsorganisaties. Het bestuur stelt een interim-directeur aan, die samen met het managementteam zorgdraagt voor continuïteit van de dienstverlening aan de opdrachtgevers van BaanStede en de laatste praktische zaken voor de opheffing van de GR afhandelt.