ZaanBusiness Logo Wit

Geld verdienen door optimale inregeling installaties

Sinds 1 februari is Milieudienst Waterland verdergegaan onder de naam Omgevingsdienst IJmond, regio Waterland. Onder deze nieuwe naam worden voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uitgevoerd op het gebied van milieuvergunningverlening en toezicht en handhaving op bouw-, milieu-, drank en horeca en brandveiligheidsregels. Daarnaast heeft de omgevingsdienst milieuspecialisten in dienst op het gebied van asbest, bodem, veiligheid, geluid en flora en fauna. Ook thema’s als luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid krijgen de aandacht die ze verdienen.

Ambities energieakkoord

Tijdens bedrijfsbezoeken kijkt Omgevingsdienst IJmond naar energiebesparingsmogelijkheden. Vanuit het energieakkoord ligt hier een hoge ambitie. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt, nu is dat nog maar 4 procent. Daarnaast moet het energieverbruik in Nederland gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag. Voor bedrijven liggen er mogelijkheden bij energiezuinig koelen, innovatief verlichten, het installeren van een hoog rendementketel en warmte die bij het produceren vrijkomt gebruiken als verwarming. Meer informatie en tips over energiebesparing leest u op www.odijmond.nl/energie.

Optimalisatie van installaties

Wilt u energie besparen? Dan hoeft u niet altijd direct maatregelen toe te passen. Energie besparen kan ook door slim om te gaan met de aanwezige installaties. In een goed geklimatiseerd gebouw heeft elke CV-groep een eigen optimalisatie die ervoor zorgt dat de groep niet te vroeg begint en niet te laat eindigt met verwarmen, ventileren en/of koelen. Onderzoek van TNO toont aan dat bij ongeveer 70% van de gebouwen de instellingen niet zijn geoptimaliseerd. Hierdoor wordt er veel energie onnodig verbruikt. Een onderwerp dat eigenlijk elk weekend actueel is, maar zeker ook rond feestdagen en nachtperiodes doordat een bedrijf gesloten is, terwijl er nog wel wordt verwarmd, gekoeld of geventileerd.

Hogere productiviteit op de werkvloer

Door de installatie optimaal in te regelen, rekening houdend met het gebruik van het gebouw, kunnen bedrijven 10 tot 35% aan energie besparen. Een goede inregeling zorgt ook nog eens voor een beter binnenklimaat en hogere productiviteit op de werkvloer. Veel instellingen zijn zelf goed na te lopen en indien nodig aan te passen, maar voor de langere termijn is het aan te raden om advies in te winnen bij een installateur over het optimaliseren van de verwarming en koeling.

Vertalen naar verbetervoorstellen

Om bedrijven te helpen bij het verlagen van het energieverbruik zet Omgevings-dienst IJmond al twee jaar een datalogger in. Een datalogger is een meetinstrument dat continu temperaturen meet van de CV (-leiding), de koelinstallatie, en/of de luchtbehandelingsinstallatie, inclusief de schakeltijden. Deskundige adviseurs vertalen vervolgens deze gemeten temperatuurgegevens naar verbetervoorstellen.

Gebruik maken van de datalogger Wilt u gebruik maken van de datalogger? Voor 185 euro plaatsen wij de datalogger bij uw bedrijf, ontvangt u een analyse van de metingen en een advies op maat. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst IJmond, info@odijmond.nl of 075-6553535.