ZaanBusiness Logo Wit

Gemeente gaat samenwerking aan met Zaans bedrijf in technologie voor circulair textiel

‘Impuls voor hergebruik oude kleding en voor Zaanstad als koploper in circulair textiel’

Het college wil het Zaanse bedrijf Textiles2Textiles ondersteunen door een lening te verstrekken en aandelen te kopen. Het college vraagt aan de gemeenteraad om hierover een zienswijze uit te brengen. Textiles2Textiles ontwikkelt technologie die nodig is om op grotere schaal afgedankt textiel om te vormen naar circulaire grondstoffen voor hernieuwde kleding. “Dit kan zorgen voor een doorbraak in de wereldwijde zeer vervuilende textielindustrie. Kort gezegd wordt het dan mogelijk om van bijvoorbeeld oude spijkerbroeken weer nieuwe te maken. Dit is beter voor het milieu en we besparen hiermee veel CO2. Daarnaast is het goed voor de werkgelegenheid in de regio”, zegt wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt.

Veel textiel belandt in het restafval waarna het verbrand wordt. Dat zorgt voor CO2-uitstoot. De productie van textiel is enorm vervuilend. Er is veel water voor nodig, er worden grote hoeveelheden pesticiden en chemicaliën gebruikt en er komt veel CO2 vrij tijdens de productie. Daarnaast wil de gemeente iets doen tegen de groeiende textielafvalberg door het mogelijk te maken dat meer ingezameld textiel wordt omgezet in herbruikbare grondstoffen voor de kledingindustrie.

Industriële en digitale techniek is nodig
Om van oud textiel vezels voor nieuwe kleding te maken, is industriële en digitale technologie nodig en die heeft Textiles2Textiles in ontwikkeling. Het bedrijf is eigendom van Wieland Textiles en van IT-bedrijf Retail Experts. Omdat de onderneming nog in de ontwikkelfase is, is zij nog niet rendabel. Hulp van de overheid is nodig om een versnelling te realiseren in de ontwikkeling van de technologie. Het Rijk heeft het bedrijf een subsidie toegekend. De provincie Noord-Holland is gevraagd een lening te verstrekken. De gemeente wil tijdelijk aandeelhouder worden en is van plan om voor € 200.000 deel te nemen. Ook wil Zaanstad Textiles2Textiles een lening verstrekken van € 200.000. Zodra de onderneming goed draait, zal Zaanstad haar aandelen op een gunstig moment verkopen. Wieland, Textiles2Textiles en Zaanstad werken samen aan de verdere ontwikkeling van de benodigde technologie.

Afgedankt textiel omzetten in nieuwe garens
In 2018 startte Zaanstad samen met duurzame ondernemers uit de regio het Innovation Centre for Circular Textile (ICCT). Binnen het ICCT werken alle schakels van de textielketen samen aan het ontwikkelen van de industriële procestechnologie om van afgedankt textiel herbruikbare garens te maken. De afgelopen drie jaar is binnen het ICCT hard gewerkt aan de ontwikkeling van de ketenaanpak, innovatie van het productieproces en aan verdere samenwerking binnen de textielbranche. Textiles2Textiles vloeit voort uit deze ketenaanpak.

Koploper in circulair textiel
De vorig jaar ondertekende Denim Deal zorgt voor meer vraag naar circulair textiel aan de kant van de kledingproducenten. Het is nu zaak om te zorgen voor schaalvergroting en versnelling aan de aanbodzijde van circulair textiel. Dat doet de gemeente door het aantrekken van andere bedrijven die ook een rol spelen in de textielketen. Wethouder Baerveldt: “De komst van Textiles2Textiles is een voorbeeld hiervan. Zaanstad groeit op deze manier uit tot dé wereldwijde koploper op het gebied van circulair textiel. De innovatie en de technische ontwikkelingen vinden hier plaats. Dat is goed voor het verminderen van de kledingafvalberg, biedt kansen voor het bedrijfsleven én zorgt voor banen voor onze inwoners.”

Een schonere kledingkast
“Zaanstad werkt aan een schonere kledingkast bij mensen thuis. Ik hoop dat inwoners nóg meer afgedankt textiel in de daarvoor bestemde containers doen. Zo geven we oude kleding een nieuw leven en veranderen we afval in grondstoffen.”

De gemeenteraad zal op 7 oktober haar zienswijze uitbrengen.