ZaanBusiness Logo Wit

Gemeente Zaanstad wil toekomst Zaans Museum veilig stellen

Het college van B&W wil het Zaans Museum ondersteunen. Om de exploitatie van het Zaans Museum op de lange termijn te verbeteren is het cruciaal om met alle partijen van de Zaanse Schans gezamenlijk te komen tot een duurzaam exploitatie scenario. Wethouder Wessel Breunesse (kunst & cultuur): ‘Het Zaans Museum is belangrijk voor de Zaanse cultuursector. De (financiële) ontwikkelingen bij partijen op de Zaanse Schans en bij de gemeente Zaanstad maken een langere termijnperspectief noodzakelijk, waarbij de kosten en opbrengsten voor investeringen op de Zaanse Schans en in het Zaans Museum (meer) in evenwicht zijn.’

Duurzame exploitatie

Het Zaans Museum heeft te maken met verschillende problemen die het museum niet helemaal zelf op kan lossen. Deze problemen moeten worden aangepakt om de komende periode te kunnen werken aan een duurzaam exploitatiemodel. Het gaat om maximaal 0,9 miljoen voor noodzakelijke investeringen in de huisvesting en 280.000 euro subsidie om bij te dragen in de exploitatiekosten in 2023 en 2024. Breunesse: ‘Het museum zorgt voor het Zaanse erfgoed en vertelt de verhalen over de Zaanstreek van toen en nu. De gemeenteraad is via de najaarsrapportage geïnformeerd over de extra subsidie en gevraagd om in te stemmen met de investeringsbijdrage. Zo voorkomen we schade aan de collectie èn werken we aan een mooie toekomst van het Zaans Museum als belangrijk onderdeel van de Zaanse Schans.’

Het Zaans Museum heeft Gemeente Zaanstad per brief gevraagd om ondersteuning bij de financiering van het hoogst noodzakelijke achterstallig onderhoud en de exploitatie. Directeur van het Zaans Museum Marieke Verweij: ‘Ik ben blij met deze oplossing, die een gedegen voorbereiding vanuit het museum heeft gekend. Wij gaan graag aan de slag met de toekomst van het Zaans Museum èn de Zaanse Schans.

Toekomst op de Zaanse Schans

Anton Kok is kwartiermaker Zaanse Schans: ‘Het is cruciaal om met alle partijen op de Zaanse Schans gezamenlijk te komen tot een duurzaam exploitatie scenario. Het Zaans Museum is daar uiteraard onlosmakelijk mee verbonden. Als de gemeenteraad ook akkoord gaat met deze ondersteuning van het Zaans Museum, is er weer uitzicht op een mooie toekomst voor het museum. En daarmee dus ook op een gezamenlijke toekomst voor alle partijen op de Zaanse Schans.’

Tussenperiode

De jaren 2023 en 2024 kunnen worden gezien als een tussenperiode tot aan het gewenste duurzame exploitatie scenario voor de erfgoedpartijen op de Zaanse Schans. Om de partijen te helpen zich volledig en krachtig in te zetten voor dit traject is het college bereid om ten behoeve van de investeringen exploitatie 2023 een bijdrage te doen binnen de begroting van Zaanstad.

Foto: © Pascal Fielmich