Het nieuwe arbeids- en ontslagrecht

VANDERLAAN Groep - fiscaal en accountancy

Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. De beoogde wij­zigingen in het arbeids- en ontslagrecht treden gefaseerd in werking vanaf 1 juli 2014 tot aan 1 juli 2016.

Voorgesteld wordt dat vanaf 1 juli 2014 voor de beëindiging van een arbeids­contract voor bepaalde tijd een zogenoemde aanzegverplichting gaat gelden. De werkgever moet een werknemer minimaal een maand voorafgaand aan de einddatum van een arbeidsovereenkomst schriftelijk meedelen of het contract al dan niet wordt verlengd. Deze aanzeggingplicht geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer. Houdt u zich hier niet aan dan staat daarop een sanctie ter hoogte van het loon voor het niet in acht genomen gedeelte van de aanzegtermijn van één maand.

Geen proeftijd en ook geen con­currentiebeding meer opnemen

In contracten voor bepaalde tijd, die voor korter zijn dan zes maanden zijn gesloten, kunt u geen proeftijd en ook geen concurrentiebeding meer opnemen. Dit laatste is alleen nog mogelijk indien u als werkgever gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst aangeeft dat u een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft. In de huidige situatie heeft u als werk­gever nog de mogelijkheid om met de werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in maximaal drie jaar te geven, al dan niet met tussenpozen van maximaal drie maanden (de zogenaamde ketenregeling). In de nieuwe regeling zijn er nog drie arbeidsovereenkomsten mogelijk in maximaal twee jaar tijd met tussenpozen van maximaal zes maanden. Door deze aanpassing is er dus sneller sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De beoogde nieuwe ketenregeling geldt pas als er op of na 1 juli 2015 een (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten, uiterlijk zes maanden na de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst. Alle overeenkomsten gesloten op of na 1 juli 2015 vallen onder de nieuwe regeling. De daaraan voorafgaande over­- een­komsten tellen mee voor de keten. Overeenkomsten gesloten voor 1 juli 2015 met een einddatum na 1 juli 2015 vallen nog onder de huidige regeling tot de overeengekomen einddatum.

Vast voorgeschreven ontslagroute

Er komt een vast voorgeschreven ontslagroute. Ontslag om bedrijfseconomische reden en langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV en ontslagen die betrekking hebben op (dis)functioneren en andere in de persoon van de werk­nemer gelegen redenen (zoals een verstoorde arbeidsrelatie) moeten aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Bij beëindiging met wederzijds goed­vinden hebben werknemers een bedenktijd van twee weken na de dag van schriftelijke instemming, waarin ze (zonder opgaaf van reden) terug kunnen komen op de gesloten beëindigings­overeenkomst. De werkgever moet de werknemer schriftelijk informeren over de bedenktijd. Verzuimt hij dit, dan wordt de bedenktijd verlengd naar drie weken.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 krijgen zowel werk­nemers die ontslagen worden via het UWV als via de kantonrechter, na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar, een vergoeding mee van de werkgever, de zogenaamde transitievergoeding. De huidige kantonrechtersformule zal losgelaten worden. Vanaf 1 januari 2016 zal de maximale duur van de WW worden verkort tot 24 maanden (deze periode kan bij CAO met maximaal 14 maanden worden verlengd) en gaat de opbouw langzamer. Daarnaast wordt geregeld dat al na zes maanden WW alle arbeid als passend wordt aangemerkt, in plaats van de huidige 12 maanden.

VANDERLAANGROEP
Assendelft Oranjeboomkade 1,
Postbus 1, 1566 ZG T 072 540 80 10

Noord-Scharwoude Kokkel 20
Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA 0229 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3
Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

www.vanderlaangroep.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl