ZaanBusiness Logo Wit

De fiscale voordelen van de WBSO en RDA

U  kunt uw financiële lasten van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek).

De WBSO brengt fiscaal voordeel met zich mee. Een WBSO beschikking geeft namelijk recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen op de loon- kosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten.

De verminderingen voor het jaar 2014 bestaan uit:

  • 35% van de aan projecten toerekenbare loonsom tot € 250.000 (1e schijf)
  • 14% vanaf de 2e schijf (€ 250.000 en hoger)
  • Voor starters geldt een percentage van 50% van de S&O-loonsom
  • Het forfaitair uurloon blijft € 29 en is twee jaar geldig
  • Het werkelijke S&O uurloon wordt vanaf 2013 afgerond naar boven op € 1
  • Het plafond per onderneming bedraagt € 14 miljoen.

Zelfstandigen die in een kalenderjaar tenminste 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk besteden, komen in aanmerking voor een vaste aftrek voor de Inkomstenbelasting. Deze vaste aftrek voor zelfstandigen bedraagt in 2014 € 12.310. Voor startende zelfstandigen is er een aanvullende aftrek van € 6.157. Een zelfstandige die personeel in dienst heeft, kan zowel in aanmerking komen voor de vermindering van de afdracht van loonheffing voor het personeel, als voor een eigen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Het budget voor de WBSO 2014 bedraagt € 756 miljoen.

RDA

De RDA voorziet, in aanvulling op de WBSO, in een extra fiscale aftrek in de Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting voor overige kosten (S&O-exploitatiekosten) en uitgaven (S&O-investeringen).

De hoogte van de RDA-aftrek van de ondernemer wordt bepaald door de grondslag, de som van de kosten en uitgaven voor S&O (niet zijnde loon­kosten), te vermenigvuldigen met het RDA-percentage.

Het RDA- percentage is voor het jaar 2014 bepaald op 60%. Dit komt overeen met een netto-voordeel van 15% bij een tarief van de VPB van 25%.

Het budget voor de RDA 2014 bedraagt € 302 miljoen.

VANDERLAANGROEP
Assendelft Oranjeboomkade 1,
Postbus 1, 1566 ZG T 072 540 80 10

Noord-Scharwoude Kokkel 20
Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA 0229 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3
Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

www.vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl