ZaanBusiness Logo Wit

Herinvesteringsreserve

Als u een onderneming drijft dan kunt u een herinvesterings­reserve vormen voor de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel. De boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel neemt u dan niet op in de fiscale winst, maar voegt u toe aan de herinvesteringsreserve. Hiermee voorkomt u dat er direct belasting wordt geheven over die boekwinst. 

 

Gaat u herinvesteren, boek dan de gereserveerde boekwinst als een eerste afboeking op de aanschafprijs van het aangeschafte bedrijfsmiddel. Door de afboeking mag de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel niet lager worden dan de boekwaarde van het vervreemde bedrijfsmiddel op het moment van vervreemding. Het restant van de reserve kunt u afboeken op een eventuele volgende investering die u binnen de herinvesterings­termijn doet. De afboeking verlaagt de uiteindelijke afschrijving van het nieuwe bedrijfsmiddel.

Een voorbeeld:

Stel u heeft een herinvesteringsreserve van € 16.000. U investeert voor € 40.000 in een nieuw bedrijfsmiddel en de restwaarde van dit bedrijfsmiddel is € 4.000. Het afschrijvingspercentage is 20% per jaar. Zonder gebruik te maken van de herinvesteringsreserve bedraagt de afschrijving per jaar: 20% van (€ 40.000 – € 4.000) is € 7.200 per jaar. Met toepassing van de herinvesterings­reserve bedraagt de afschrijving per jaar: 20% van (€ 40.000 – € 16.000 – € 4.000) is € 4.000 per jaar. De herinvesteringsreserve die ontstaat door de vervreemding van een bedrijfsmiddel waarop u niet afschrijft, of waarop u in meer dan 10 jaar afschrijft, hoeft u pas af te boeken als u een bedrijfsmiddel aanschaft met eenzelfde economische functie als het vervreemde bedrijfsmiddel. U bent dus niet bijvoorbeeld verplicht de herinvesteringsreserve van een verkocht bedrijfspand af te boeken op de aan­schaffingskosten van een computer. Maar het mag wel.

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist over de juridische constructies bij zogenoemde herinvesteringslichamen. Daarbij is beslist over meer algemene aspecten van de herinvesteringsreserve. Zoals dat de keuze voor een herinvesteringsreserve uiterlijk moet blijken op de balans aan het eind van het jaar waarin het bedrijfsmiddel is verkocht. De aanschafkosten van een bedrijfsmiddel mag u al op de fiscale balans activeren bij het sluiten van een koopovereenkomst, waarbij u dan ook een investeringsverplichting vermeldt en waardoor u een herinvesteringsreserve eerder kunt afboeken in verband met de herinvesteringstermijn van drie jaar. En indien u aandelen verkoopt in een dochtermaatschappij binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting waardoor u te maken krijgt met de regeling tegen de handel in herinvesteringslichamen dan is de vrijval van de herinvesteringsreserve van de dochtermaatschappij een fiscale winst voor de moedermaatschappij.

De herinvesteringsreserve biedt de mogelijkheid om belastingheffing uit te stellen en op deze manier een liquiditeitsvoordeel te behalen. Ook biedt de reserve een waarborg voor de continuiteit van de onderneming, omdat niet direct over de behaalde boekwinst hoeft te worden afgerekend met de Belastingdienst.

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1,
Postbus 1, 1566 ZG T 072 540 80 10

Noord-Scharwoude Kokkel 20
Postbus  64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA 0229 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3
Posbus  346, 1500 EH 075 635 36 31

www.vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl