ZaanBusiness Logo Wit

Kerstpakketten

Gaat u herinvesteren, boek dan de gereserveerde boekwinst als een eerste afboeking op de aanschafprijs van het aangeschafte bedrijfsmiddel. Door de afboeking mag de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel niet lager worden dan de boekwaarde van het vervreemde bedrijfsmiddel op het moment van vervreemding. Het restant van de reserve kunt u afboeken op een eventuele volgende investering die u binnen de herinvesterings­termijn doet. De afboeking verlaagt de uiteindelijke afschrijving van het nieuwe bedrijfsmiddel. 

Personeelsvoorzieningen

Als u nog niet over bent gestapt op de werkkostenregeling dan mag u tot een bedrag van € 70 (inclusief BTW) op jaarbasis schenken aan uw medewerker. Dit kan in de vorm van een kerstpakket, maar ook andere giften vallen hier onder. Tot dit maximum heeft dit voor uw medewerker geen gevolgen. U als werkgever betaalt over de schenking een eindheffing van 20%. Het jaar 2014 is overigens het laatste jaar dat u deze regeling mag toepassen. Als u besluit om een duurder pakket te verstrekken, dan moet over het meerdere het tabeltarief worden toegepast. Dit betekent dat uw medewerker over de schenking boven € 70 belasting betaalt. Voorwaarde is dat het kerspakket niet duurder mag zijn dan € 136 en dat op jaarbasis in totaal voor niet meer dan € 272 aan geschenken aan eenzelfde medewerker mogen worden gegeven.

In het beginsel is de BTW op personeelsverstrekkingen aftrekbaar. Dit is alleen anders indien u op jaarbasis voor meer dan € 227 aan uw medewerkers heeft verstrekt. Dank hierbij aan de kerstpakketten, andere giften of kosten van bedrijfsfitness die u voor uw rekening neemt. Komt u boven het bedrag van € 227 dan mag de BTW niet verrekend worden.

Een voorbeeld:

Als u al uw medewerkers een kerstpakket van € 75 exclusief BTW geeft en voor de helft van uw medewerkers heeft u een uitje verzorgd van € 500 exclusief BTW per medewerker. En aan één medewerker heeft u een jubileumhorloge van € 150 exclusief BTW cadeau gegeven.

Dan geldt hierbij het volgende: de BTW van het kerstpakket mag u aftrekken dat u geeft aan medewerkers waarvoor u geen uitje hebt verzorgd. de BTW van het horloge mag u aftrekken, als u voor deze medewerker geen uitje hebt verzorgd. de kosten van € 225 (€ 75 + € 150) blijven onder de drempel van € 227. de BTW met betrekking tot de kosten van het uitje mag u niet verrekenen.

Werkkostenregeling

Indien u wel al inmiddels bent overgestapt naar de werkkostenregeling dan vervalt de hiervoor genoemde regeling. Onder de werkkostenregeling zijn kerstpakketten belast. Dit hoeft niet nadelig te zijn. Als uw onderneming over voldoende fiscale ruimte beschikt (1,5% van de fiscale loonsom), dan is het mogelijk om kerstpakketten daarin op te nemen. Zodoende hoeft niet alleen uw medewerker geen loonheffing hierover te betalen, maar bent u ook af van de 20% eindheffing. Als u boven de fiscale ruimte uit komt, dan betaalt u over het teveel uitgegeven bedrag een eindheffing van 80%. Wel dient u nog rekening te houden met de gebruikelijkheidstoets. Deze toets schrijft voor dat de uitgave niet meer dan 30% mag afwijken van soortgelijke uitgaves in uw bedrijf of branche. Als een uitgave van € 250 per medewerker voor een kerstpakket binnen uw branche gebruikelijk is, is er geen enkel probleem.

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1, Postbus 1, 1566 ZG T 072 540 80 10

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

www.vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl