ZaanBusiness Logo Wit

Crowdfunding

In 2011 werd volgens onderzoek met crowdfunding 2,5 miljoen euro opgehaald. In 2012 was dat 14 miljoen euro en in 2013 al 32 miljoen euro. Eén van de grootste crowdfundingsites “Geldvoorelkaar” verwachtte in 2014 ruim 50 miljoen euro te zullen funden en voor dit jaar meer dan 100 miljoen euro. Het gaat dus hard met dit nieuwe fenomeen van financieren en dat wekt ook de interesse van de fiscus.  

Bij crowdfunding vraagt een persoon (of een groep personen) die een project wil starten, maar daarvoor het benodigde geld niet heeft, om kapitaal. Veelal wordt dit project, de kapitaalbehoefte en de condities via een platform op internet aangegeven. Op deze wijze kunnen particulieren een bedrag investeren. Het opgehaalde geld wordt veelal via één partij centraal aangeboden. Deze partij zorgt voor de verdere afhandeling.

Ondanks de snelle groei van crowdfunding en de inmiddels bekende problemen rondom bancaire financiering is crowdfunding nog steeds een relatief kleine financieringsbron. Bancaire financiering blijven evenals informal investors, geld van de ondernemer of de DGA in privé of overheidsregelingen belangrijkere financieringsbronnen.

Als een ondernemer vraagt om een financiering dan vormt dit geleende bedrag voor de ondernemer vreemd vermogen. De hierover door de ondernemer verschuldigde rente kan, als bedrijfskosten, in mindering gebracht worden op de winst. Ook het aantrekken van vermogen door middel van crowdfunding brengt kosten met zich mee. De ondernemer zal zich moeten presenteren op één van de vele platforms en zal een bedrijfsplan moeten opstellen. Daarnaast brengt het platform voor de bemiddeling kosten in rekening. De kosten die de ondernemer moet maken om de lening te kunnen aantrekken werpen hun nut af gedurende de gehele looptijd van de lening. Deze kosten moet de ondernemer activeren en gedurende de looptijd van de lening in aftrek brengen op de winst. Bescheiden bedragen onder de € 450 kunnen direct als kosten genomen worden. Ook als bij onvoldoende belangstelling de lening niet geplaatst kan worden is het mogelijk om de gemaakte kosten direct ten laste van de winst te brengen.

De financiering wordt veelal verstrekt door particulieren. Voor hen vormt de waarde van de verstrekte geldlening Box III vermogen. Verliezen zijn voor hen niet aftrekbaar en winsten onbelast. Is de financier een ondernemer, die als onderdeel van de bedrijfsvoering, investeert in een andere onderneming, dan vormt het behaalde resultaat als winst. Als het geleende geld niet wordt terugbetaald dan kan de lening ten laste van de winst worden afgewaardeerd en is het verlies aftrekbaar. Ook is het denkbaar dat de financiering in de privésfeer gelegen zijn. Zo kan een zoon of dochter door financieel geholpen worden vanuit de onderneming van vader. In die situatie zal een afwaardering door de fiscus niet worden geaccepteerd. De lening wordt gezien als een onttrekking respectievelijk uitdeling, waarna een niet aftrekbaar vermogen in privé resteert.

Voor de omzetbelasting vormen diensten zoals het verstrekken van geldleningen, het bemiddelen bij kredietverlening en het betalen van rente als vrijgestelde prestaties. Daaronder valt ook crowdfunding.

Tot slot is het bij crowdfunding niet ongebruikelijk dat door de geldvragende partij bovenop de rentevergoeding een sweetener wordt aangeboden. Denk hierbij aan geld in natura, zoals een dinercheque bij een horecaondernemer. Omdat de lening in de meeste gevallen Box III vermogen vormt en de opbrengsten onbelast zijn blijft deze sweetener ook onbelast. Voor de ondernemer vormt dit extraatje een tegen de waarde in het economisch verkeer fiscaal aftrekbare rentebetaling (in natura).

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1,
Postbus 1, 1566 ZG T 072 540 80 10

Noord-Scharwoude Kokkel 20
Postbus  64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3
Posbus  346, 1500 EH 075 635 36 31

www.vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl