ZaanBusiness Logo Wit

Subsidies in de Besloten Vennootschap

Als uw Besloten Vennootschap (BV) aan Speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doet, kunt u in het jaar 2015 gebruik maken van twee fiscaal interessante regelening. De afdrachtvermindering S&O en de Innovatiebox. 

De afdrachtvermindering S&O is een regeling in de loonheffing. U kunt als werkgever een subsidie ontvangen ter grootte van 35% (voor starters 50%) van het loon van een werknemer voor zover die werkzaamheden heeft verricht op S&O gebied. Als het S&O loon hoger is dan € 250.000 is de subsidie 14%. De subsidie wordt niet uitbetaald maar mag in mindering worden gebracht op de door de BV af te dragen loonheffing. Om voor deze afdrachtvermindering in aanmerking te komen, heeft u een S&O verklaring nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die verklaring krijgt u als uw aanvraag tijdig is ingediend. Tijdig houdt in een kalendermaand voorafgaande aan de aanvraagperiode.

Onder S&O wordt verstaan ‘systematisch georganiseerde werkzaamheden gericht op technisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, software, productieprocessen of onderdelen daarvan, inclusief haalbaarheidsonderzoek’.

Als u een S&O verklaring heeft, kunt u in beginsel ook gebruikmaken van de Innovatiebox. Dit is een regeling in de vennootschapsbelasting. De regeling houdt in dat de winst die u maakt met de door u ontwikkelde uitvinding, wordt belast tegen een tarief van slechts 5% in de vennootschapsbelasting. Het normale tarief in de vennootschapsbelasting is 20% voor de winst tot € 200.000 en daarboven geldt het tarief van 25%. Eventuele S&O verliezen zijn daarentegen wel aftrekbaar tegen het hogere tarief van de vennootschapsbelasting.

De Innovatiebox hoeft niet te worden aangevraagd maar kan worden toegepast via de aangifte vennootschapsbelasting. Voor de toepassing van de Innovatiebox geldt een drempel. Pas zover de S&O omzet de S&O kosten overtreffen, is er sprake van S&O winst die belast is tegen het lage tarief van 5%. Als uw onderneming gedurende twee jaar uitsluitend S&O kosten heeft gemaakt (en afgetrokken) voor de ontwikkeling van een innovatief product en dit nieuwe product pas in het 3e jaar opbrengsten genereert, komt de Innovatiebox pas op dat moment in beeld. En wel als de opbrengsten de gemaakte kosten gaan overtreffen.

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1,
Postbus 1, 1566 ZG T 072 540 80 10

Noord-Scharwoude Kokkel 20
Postbus  64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3
Posbus  346, 1500 EH 075 635 36 31

www.vanderlaangroep.nl

 

 

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl