ZaanBusiness Logo Wit

IKEA verzoekt om verlenging termijn goedkeuring nieuwbouw Zaanstad

IKEA heeft het college van B&W van Zaanstad verzocht de termijn waarbinnen de internationale IKEA organisatie haar goedkeuring dient te geven aan de contractuele afspraken over de nieuwbouw voor IKEA Zaanstad te verlengen tot 1 mei 2015. IKEA moet eerst de resultaten afwachten van een uitvoerig marktonderzoek dat momenteel plaatsvindt. Het college is akkoord gegaan met dit verzoek.

In juni 2013 sloten Zaanstad en IKEA een overeenkomst over nieuwbouwplannen voor een vestiging van IKEA. Aan die overeenkomst is de afspraak gekoppeld dat de internationale IKEA organisatie haar formele goedkeuring moest geven aan de nieuwbouw. Vanwege het lopende marktonderzoek zegt IKEA niet tegemoet te kunnen komen aan de gestelde deadlines voor de goedkeuring.

“IKEA blijft geïnteresseerd in Zaanstad als locatie voor een nieuwe vestiging,” benadrukt Property & Expansion manager Egbert Dijkstra van IKEA. “Wel hebben we momenteel te maken met verschillende actuele ontwikkelingen die in het lopende marktonderzoek tegen het licht worden gehouden.” Dijkstra noemt onder meer de succesvolle start in juni 2013 van de Nederlandse IKEA webwinkel en de nieuwe mogelijkheden die ‘multichannel retailing’ bieden voor de verdere ontwikkeling van het IKEA winkelconcept. Ook van belang zijn de verruimde openingstijden van vrijwel alle Nederlandse IKEA winkels, wat tot een betere spreiding van de bezoekersstromen leidt. “De internationale goedkeuring van onze plannen loopt hierdoor enige vertraging op. Dat heeft een direct gevolg voor de voorgenomen start van de nieuwbouw,” aldus Dijkstra. Wethouder Dennis Straat betreurt dat de ontwikkeling van Zuiderhout door de verlenging op zich laat wachten, maar heeft begrip voor de situatie van IKEA.

IKEA verwacht medio 2015 uitsluitsel te kunnen geven over het ontwikkelen van de locatie Zaanstad ten behoeve van een nieuwe winkelvestiging. Het bedrijf geeft aan in goed overleg te zijn met gemeente Zaanstad en grondeigenaar Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noorzeekanaalgebied (RON).