ZaanBusiness Logo Wit

Keuzestress?

Vrij geciteerd naar Darwin: ‘Aanpassen moet om te kunnen overleven” Mijn vertaling: ‘Veranderen om te verbeteren!’

In mijn vorige column heb ik geadviseerd om het verander­traject te beginnen met analyseren. Na het verkrijgen van het benodigde inzicht, overzicht en vooruitzicht is de volgende stap het maken van keuzes.

Het gaat daarbij niet alleen om DE KEUZE over de aard en richting van de verandering, maar ook de keuze ‘hoe’ je tot DE KEUZE gaat komen. Zo kan je besluiten om DE KEUZE alleen te maken, of samen met je (zakelijke) partner(s) of met een team. En als je besloten hebt om samen met anderen De KEUZE te maken, kies je dan voor consensus? Of voor meerderheid van stemmen? Raakt de uitkomst van DE KEUZE het werk van meerdere mensen in je organisatie? Dan adviseer ik om met een team tot De KEUZE te komen. Dat verbetert veelal de kwaliteit van DE KEUZE en creëert al direct draagvlag.

Kiezen voor een teambesluit vergt echter ook keuzes: wie betrek ik in het team? En hoe organiseer ik de besluitvorming? Bij het uitkiezen van teamleden gaat ’t o.a. om kennis, de juiste houding, teamspeler zijn en aanvullende competenties. Wees bewust dat bij het werken met een team er in de regel een aantal fasen doorlopen zullen worden, waarbij ook een fase van strubbelingen hoort. Maak het team niet groter dan 8 personen!

Dan is de volgende te maken keuze: op basis waarvan wordt DE KEUZE gemaakt? Gebruikelijk is het maken van DE KEUZE op basis van economische gronden: de balans tussen opoffering (wat kost het) en verkregen nut (wat levert het op), daarbij rekening houden met het tijdsaspect en de beschik­bare middelen.

Tegenwoordig wordt er breder gekeken: ‘People Planet Profit’, oftewel ‘Mensen, Milieu en Munten’: De mens niet alleen zien als ‘productiemiddel’ en het maken van een duurzame keuze.

Allemaal afwegingen die afhangen van de aard en opzet van de organisatie, de omstandigheden en het onderwerp van DE KEUZE. Gestrest van al die keuzes? Ik weet er wel raad mee!

Is de stress van het kiezen achter de rug? Dan kan worden overgegaan tot de volgende stap van de verbeterladder: Het voorbereiden. Meer daarover in m’n volgende column.

Coos Oomen 
bedrijfsadviseur, hands-on 
ondersteuner en verbeteraar!

VIEROOS
T: 06 53 90 22 97
E: info@vieroos.nl
www.vieroos.nl