ZaanBusiness Logo Wit

Lening bij de BV

Vanaf 2022 wil het kabinet leningen bij de eigen BV gaan belasten. Veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) hebben geld geleend bij hun eigen BV. Op deze manier wordt belastingheffing uitgesteld of voorkomen. Om dit soort leningen te beperken zijn er plannen om in 2022 de wetgeving hieromtrent te wijzigen.

De plannen geven aan dat de lening die een dga heeft bij zijn BV nog maar een maximale omvang mag hebben van € 500.000. Als er toch meer geleend wordt, dan wordt dit meerdere belast tegen het tarief van Box II, dat op dit moment 25% bedraagt. Voor bestaande eigen­woningschulden van de dga zal een overgangsregeling getroffen worden.

Als uw BV voldoende liquiditeiten heeft, dan is het verstandig om zo snel mogelijk dividend aan uzelf uit te keren. Met deze dividenduitkering kunt u vervolgens de lening helemaal of deels aflossen om hiermee belastingheffing te voorkomen. Het is raadzaam om deze lening al in 2019 af te lossen, omdat vanaf het jaar 2020 het tarief van Box II stijgt van 25% naar 26,25% en in het jaar 2021 stijgt dit tarief zelfs naar 26,9%.

In het wetsvoorstel komt een bepaling dat er ook geleend mag worden ten behoeve van de eigen woning. Oorspronkelijk was dit alleen voor bestaande situaties, maar de ver­ruiming gaat ook gelden voor nieuw af te sluiten hypotheken op de eigen woning bij de eigen BV. U kunt dus een nieuwe hypotheek op uw eigen woning afsluiten of een bestaande hypotheek bij uw bank op uw eigen woning over te laten nemen door uw BV. Let daarbij wel op het betalen van een zakelijke rente aan uw BV. U kunt bijvoorbeeld bij uw bank de voorwaarden en de te betalen rente opvragen als u de hypotheek bij een bank zou afsluiten.

Een hypotheek op uw eigen woning bij uw eigen BV biedt het voordeel dat de rente bij u in box I aftrekbaar is. Dit is nu nog aftrekbaar tegen 49% en vanaf 2020 jaarlijks met 3% punt dalend tot 37,05% vanaf 2023. De rente is bij uw BV weliswaar belast, maar nu tegen een vennootschapsbelastingtarief van 19%/ 25% en vanaf 2021 tegen een tarief van 15%/ 20,5%. Pas na uitdeling komt u dan uit op een gecombineerd belastingtarief vanaf 2021 van 37,9% en respectievelijk 41,9%. Op deze manier financiert u uw woning fiscaal dus bijna neutraal. Verder is het nog onduidelijk in hoeverre ook leningen bij derden, zoals familie of aanverwanten, door de maatregel worden beperkt. Zo zou bijvoorbeeld een lening bij de BV van een familielid een alternatief kunnen zijn, eventueel in combinatie met een lening van uw BV aan dit familielid. Als dit niet wettelijk beperkt wordt, moet u er zeker in deze gevallen wel voor zorgen dat er marktconforme rentes en voorwaarden worden af­gesproken, vastgelegd en nage­komen, om discussies met de Belastingdienst te voorkomen.

Het is op dit moment nog niet dui­delijk hoe het wetsvoorstel er precies uit gaat zien. In de Miljoenennota werd eerder gesproken over een invoeringsdatum van 2020 wat in­middels 2022 is geworden. In de loop van 2019 zal het wetsvoorstel worden gepresenteerd.

VANDERLAANGROEP

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG
T: 075 687 49 59
E: assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
Postbus 64, 1723 ZH
T: 0226 31 33 76
E: noord-scharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA
T: 0299 42 14 02
E: purmerend@vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl