ZaanBusiness Logo Wit

Milieudienst Waterland gaat verder onder de naam Omgevingsdienst IJmond

Sinds 1 februari 2015 gaan Milieudienst Waterland en Milieudienst IJmond verder onder de naam Omgevingsdienst IJmond. De nieuwe naam is ingegeven door een verbreding van het takenpakket. Hiermee wordt aangesloten op de landelijke trend waarbij omgevingsdiensten worden opgericht, die belast zullen worden met de nieuwe, nog in te voeren Omgevingswet. De wet die vanaf 2018 van kracht zal zijn, stuurt aan op een meer integrale benadering van de thema’s ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Omgevingsdienst IJmond voert voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening. Zij controleren bedrijven op bouw-, milieu-, drank en horeca en brandveiligheids-regels. Daarnaast werken er milieuspecialisten op het gebied van asbest, bodem, veiligheid, geluid en flora en fauna en zet de omgevingsdienst met haar milieu-beleid in op thema’s als luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid.

Slagvaardiger

Bert Pannekeet, directeur Omgevingsdienst IJmond: “De vorming van omgevingsdiensten vindt plaats door het hele land. Omgevingsdiensten moeten zorgen voor duidelijkheid bij burgers en bedrijven. De dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven wordt ver-gemakkelijkt en de overheid wordt als vergunningverlener en handhaver slagvaardiger. Door kennis, taken en expertise te bundelen binnen één orga-nisatie kan de overheid beter reageren op de steeds complexere regelgeving. Maar ook de ondernemer gaat profiteren. Regionale samenwerking en een integrale aanpak zorgt ervoor dat administratieve lasten voor bedrijven verminderen, procedures worden verkort en voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor bedrijven.”

Brede samenwerking

Het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond beslaat ruim 10.000 bedrijven en circa 560.000 inwoners in de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Noordwijkerhout, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort en Zeevang.

In de uitvoering van haar taken werkt Omgevingsdienst IJmond samen met collega’s van provincie Noord-Holland en deze achttien gemeenten, andere omgevingsdiensten en instanties als de politie, Rijkswaterstaat, brandweer, de GGD, waterschappen, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie.

Nieuwe contactgegevens

Kijk voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond op www.odijmond.nl. Het bezoekadres, telefoonnummers en contactpersonen blijven hetzelfde. Alle e-mailadressen veranderen van @milieudienst-waterland.nl en @milieudienst-ijmond.nl in @odijmond.nl.

Voor meer informatie:

Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer

T: 0251-263 863
F: 0251-263 888
E: @odijmond.nl.