ZaanBusiness Logo Wit

Zaanstreek omarmt SAIL voor feest der verbinding

Komende augustus is het nautische event SAIL weer in Amsterdam. De Zaanstreek grijpt dit topevenement aan om van half april tot en met oktober een ‘feest der verbinding’ te maken. Onder de noemer ‘Stad aan de Zaan’ heeft de regio al ruim zeventig ideeën ingediend om er in de Zaanstreek een bruisende zomer van te maken. Waarbij ook ondernemers de ruimte krijgen om met initiatieven te komen om de regio zowel een economische, maatschappelijke als culturele impuls te geven.

SAIL is sinds 1975 uitgegroeid tot het grootste publieksevenement van Nederland en het grootste gratis toegankelijke nautische evenement van Europa. Eens in de vijf jaar varen ruim 600 schepen door het Noordzeekanaal om af te meren in en rond de IJhaven. Niet alleen Amsterdam, maar ook alle gemeenten rondom het Noordzeekanaal, vormen het decor voor SAIL. In 2010 trok het enorme nautische evenement liefst 1,7 miljoen bezoekers. Van 19 tot en met 23 augustus 2015 wordt SAIL voor de negende keer georganiseerd.

Actieve regierol

In 2010 was de ‘deelname’ van de Zaanstreek aan SAIL zeer beperkt. Destijds was de acquisitie voor het gebied Hoogtij de enige tastbare betrokkenheid van Zaanse betrokkenheid. De inzet van de gemeente was toentertijd gericht op het treffen van verkeersmaatregelen, regelen van parkeergelegenheden, plaatsen van mobiele toiletten en garanderen van de veiligheid tijdens de SAIL In.
Dit keer opteert Zaanstad voor (veel) méér en kiest voor een actieve regierol. Het karakter van het evenement sluit uitermate goed aan op de sterke kanten van de Zaanstreek: industrieel erfgoed en de focus op nautisch. Daarom wil Zaanstad zich meer verbinden aan SAIL 2015 en voor, tijdens en na het evenement activiteiten binnen Zaanstad stimuleren en faciliteren. Dit gebeurt onder de noemer Stad aan de Zaan.

Leuk toeven

‘Wij willen toeristen en ook mensen die (net) buiten de Zaanstreek wonen, het gevoel geven dat het ontzettend leuk toeven is in het Zaanse. Dat willen we dit lente- en zomerseizoen als Zaanse gemeenschap aan iedereen laten zien’, vertelt Ruud Keinemans, die samen o.a. met Ton Komen en Paul Riteco in de initiatiefgroep van Stad aan de Zaan zit. ‘Dus ben je een Zaanse ondernemer, lid van een (sport)vereniging, wijkbewoners of actief bij een culturele instelling?
Kom met een leuk initiatief hoe wij de Zaanstreek een mooie culturele, maatschappelijke of economische impuls kunnen geven. Ideeën kunnen worden aangemeld via onze website www.stadaandezaan.nl. We hopen op een mooie participatie vanuit de regio. Want Stad aan de Zaan is van, voor en door Zaankanters.’

Stimulerend

Volgens Keinemans is SAIL voor de Zaanstreek een mooie katalysator om te laten zien wat het te bieden heeft. ‘We willen niet alleen tijdens de vijf SAIL-dagen in augustus showen waar de Zaanstreek voor staat. We willen de hele zomer bruisen. Voor Stad aan de Zaan kiezen we dan ook voor de periode van half april tot en met oktober 2015. Waarbij de sloepenrace op de Zaan op 18 april het startschot is’, legt Keinemans uit. ‘Dit betekent dat ook bestaande evenementen als Dag van de Architectuur, Club Culinair, KunstEiland en ARTzaanstad 2015 onder de paraplu van het evenement SAIL kunnen vallen. Vooral voor de horeca kan dit stimulerend werken. Verder denken we aan Tall Ships, het stadsstrand North Sea Venue aan het Noordzeekanaal, de Bruine Vloot op de Zaan, een project met Zaanse scholen en de nautisch/industriële geschiedenis en het beschikbaar stellen van de kades van de Achtersluispolder voor de hospitalityschepen. Bovendien zien we kans jongeren en bewoners te betrekken bij Stad aan de Zaan via community art projecten of anderszins beeldende kunstactiviteiten. Ook het onderwijs, senioren en hulpbehoevenden zijn van harte welkom.’

Veel enthousiasme

De eerste reacties op het initiatief zijn uitstekend. Op 13 januari j.l. was de aftrap van Stad aan de Zaan. In North Sea Venue waren 200 geïnteresseerden aanwezig, die vol enthousiasme reageerden. ‘Er zijn inmiddels al meer dan zeventig initiatieven bij ons ingediend ter versterking van het programma Stad aan de Zaan’, meldt Keinemans. ‘Er zijn hele leuke ideeën die vanuit de regio ontspruiten. Van zeil- en viswedstrijden op de Zaan tot fotografen die op zoek gaan naar de mooiste plaatjes van onze regio. Er kwam tevens een idee om Zaankanters die elders in de wereld wonen ambassadeur te maken. Of om iets te bedenken om beroemde ex-Zaankanters op te sporen en hun herinneringen te delen. De inzendingen zijn heel divers.’

Subsidie en PR

De komende weken zal de organisatie van Stad aan de Zaan benutten om (persoonlijk) met de bedenkers van de ideeën in contact te blijven over de uitwerking. Via een nieuwsbrief en ook de website www.stadaandezaan.nl worden de laatste ontwikkelingen gedeeld. ‘Wij werken toe naar een samenhangend programma waarover half februari, naar wij hopen, een positief raadsbesluit volgt’, aldus Keinemans.
Voor ondernemers of particulieren die denken een goed idee te hebben, maar nog niet over voldoende financiën of PR-mogelijkheden beschikken, heeft Stad aan de Zaan goede tips. Zo wordt op de genoemde website o.a. aangegeven hoe bij de gemeente Zaanstad subsidie kan worden aangevraagd voor het organi-seren van evenementen. ‘En voor alle ideeën die uiteindelijk in de programmering zullen worden opgenomen, kunnen we helpen in de marketingsfeer’, geeft Keinemans aan. ‘Dan ondersteunen we met PR en zorgen dat er rondom het evenement genoeg reuring ontstaat.’

Goede sfeer

Tijdens de kick-off op 13 januari merkte Keinemans direct dat het idee van Stad aan de Zaan aanslaat. ‘Zaankanters willen niet alleen graag meedoen, maar er ook echt wat voor doen. Zodat het een feest van, voor en door Zaankanters wordt. Dat is één van de zaken die we beogen: het bindende vermogen. Waarbij we zowel groepen als events aan elkaar binden om daarmee een groter Zaanse platform te realiseren.’
De volgende werkbijeenkomst van Stad aan de Zaan is dinsdag 10 februari van 17.00 tot 19.00 uur. Ten tijde van het sluiten van deze Zaanbusiness was de locatie nog niet bekend. Maar die kunt u op de site www.stadaandezaan.nl vinden. Wilt u als ondernemer ook aanwezig zijn? Meld uw komst dan graag even door een mailtje te sturen naar info@stadaandezaan.nl. ‘Wij zien een ieder graag tegemoet en zullen u met veel plezier blijven informeren over de samenstelling van ons programma’, zo besluit Keinemans.