Nieuwe economische visie Zaanstad binnenkort ter inzage

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Om ook op termijn een welvarende stad te blijven, heeft de gemeente samen met experts uit de stad een nieuwe economische visie ontwikkeld voor de periode tot 2035. Het college heeft deze conceptvisie onlangs vastgesteld. Vanaf begin juni ligt de economische visie samen met het uitvoeringsprogramma zes weken ter inzage. De gemeente nodigt inwoners en ondernemers uit om hun mening te geven.

Daarnaast organiseert de gemeente de komende weken bijeenkomsten voor ondernemers en andere belanghebbenden om de conceptvisie te bespreken en gezamenlijk aan te scherpen. De reacties uit de stad worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in de definitieve economische visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Parallel aan dit proces betrekken wij de gemeenteraad. Raadsleden worden ook uitgenodigd voor de bijeenkomsten. In het inwerkprogramma economie voor de raad staat de economische visie centraal. Na de zomer worden de economische visie, het uitvoeringsprogramma en de feedback uit de inspraak aan de gemeenteraad voorgelegd voor een zienswijze.

Waarom een nieuwe visie?

De economie van Zaanstad heeft zich in de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld. Er wordt volop in de gemeente geïnvesteerd en het imago van Zaanstad als woon- en werkstad is verbeterd. Bovendien beschikt de stad over belangrijke economische troeven: de positie als ‘maakstad’ met een sterke maakindustrie, het toonaangevende foodcluster, opkomende sectoren als cultuur, creatieve industrie en recreatie & toerisme, een echte ondernemerscultuur van aanpakken en de strategische ligging. Dit stelt Zaanstad in staat om in de toekomst economische kansen te benutten die ontstaan door grote veranderingen in de economie. Denk aan de energietransitie, circulaire transitie en digitalisering van de economie.

Serieuze kwetsbaarheden

Tegelijkertijd kent Zaanstad een aantal serieuze kwetsbaarheden die om een antwoord vragen. De economische structuur is vrij eenzijdig. Deze hangt sterk op industrie en bouw en nog weinig kennisintensief. Bovendien kent Zaanstad relatief weinig banen. Daarnaast moet de industrie fors verduurzamen en raakt de arbeidsmarkt steeds meer in disbalans met krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd staat er een grote groep mensen aan de kant.

Toekomstbestendige economie

Kortom, Zaanstad staat voor de vraag hoe de stap te maken naar een economie die toekomstbestendig is: robuust, duurzaam, kennisintensief en inclusief. De concept economische visie Zaanstad geeft antwoord op die vraag. In de visie zijn vijf doelen bepaald voor 2035.

 • Zaanstad kent een sterk ondernemersklimaat.
 • Zaanstad is een aantrekkelijke woon-, werk- en leefstad.
 • Er is voldoende ruimte voor werken in het Zaanstad van morgen.
 • Er is een inclusieve arbeidsmarkt in balans.
 • Zaanstad heeft een toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie.
Planning

De concept economische visie en het uitvoeringsprogramma liggen naar verwachting vanaf begin juni zes weken ter inzage. Ook vinden er bijeenkomsten plaats op uitnodiging. De reacties uit de inspraak worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in de definitieve economische visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De inspraaknotitie en de aangepaste economische visie worden voorgelegd aan het college van B&W en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is naar verwachting in het najaar van 2022.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl