ZaanBusiness Logo Wit

Nieuwe voorzitter voor Stichting Marketing Zaanstreek

De heer P.J.H.M. Luijten wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Marketing Zaanstreek. De functie van voorzitter van de Stichting was vacant na het vertrek van burgemeester Faber per 1 december 2016. Het college kiest ervoor deze functie nu te laten vervullen door een onafhankelijke voorzitter.

De heer Luijten is een ervaren bestuurder, die werkzaam is als senior directeur External Relations bij de Schiphol Group. Daarnaast vervult hij bestuursfuncties bij de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht, Artis, Hill & Knowlton, Scouting Comité VVD, Amsterdam Museum en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Hij zal de voorzittersrol vervullen vanaf 1 januari 2017. Omdat de toekomstige marketingactiviteiten momenteel worden aanbesteed, loopt de benoeming van de heer Luijten tot 1 november 2017. Op dat moment zal de winnaar van die aanbesteding van start gaan.

De Stichting Marketing Zaanstreek is een publiek-private samenwerking tussen Zaanse overheden en Zaanse organisaties. De stichting voert marketingactiviteiten uit om de Zaanstreek te profileren bij bewoners, bezoekers en bedrijven. Dat versterkt de lokale trots en samenhang en komt ten goede aan de regionale economie. De stichting voert pr- en promotie-activiteiten uit, ondersteunt Zaanse organisaties en bedrijven bij hun initiatieven en bij de marketing daarvan en ze ontwikkelt zelf producten en arrangementen.