ZaanBusiness Logo Wit

Op weg naar een toekomstbestendige Zaanse economie

Zaanstad is een woon/werkstad en groeit. Daar hoort ook een economie bij die kan en moet groeien. De Zaanse maakindustrie is groot, de voedselindustrie toonaangevend. Ook de recreatieve en culturele sector leveren een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Zaanstad als plek om te wonen, werken en ondernemen. Zaanstad wil die positie vasthouden én verder uitbreiden. De Zaanse economie moet toekomstgericht zijn, en bijdragen aan brede welvaart voor de inwoners.

Wethouder Stephanie Onclin (Economische Zaken en Arbeidsmarkt): “Met de Economische Visie die het college vandaag aan de raad heeft gestuurd gaan we aan de slag om de Zaanse economie toekomstbestendig te maken. Kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, veiligheid en een gezonde leefomgeving horen daarbij. Werkgelegenheid is de beste manier om kansengelijkheid en het welzijn van inwoners te vergroten. Onze inzet is erop gericht om bij te dragen aan meer diverse, duurzame en kennisintensieve banen. Daarvoor werken we ook nauw samen met onze partners in de regio”.

Hoofddoelen
De hoofddoelen die in de Economische Visie zijn vastgelegd moeten in 2035 zijn gerealiseerd.

  • Zaanstad kent een sterk ondernemersklimaat;
  • Zaanstad heeft een toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie
  • Zaanstad is een aantrekkelijke woon-, werk-en leefstad;
  • Er is voldoende ruimte voor werken in het Zaanstad van morgen;
  • Er is een inclusieve arbeidsmarkt.

Uitvoeringsprogramma
In het uitvoeringsprogramma zijn deze doelen vertaald in concrete projecten en werkzaamheden. Ondernemers en bedrijven hebben meegedacht en zijn gevraagd input te leveren voor het uitvoeringsprogramma. Ook zijn er expertsessies gehouden over de arbeidsmarkt, digitalisering en energietransitie.