ZaanBusiness Logo Wit

Participeren neemt een vlucht!

Een vliegende auto: wat zou dat heerlijk zijn. De ochtendfile voor de Coentunnel omzeilen. Je drukt op de knop en jump: de motor start en je gaat de lucht in. “Dat kan nooit” zegt u, “Dat is science fiction”. Welnu, het lijkt realiteit te worden. De eerste modellen worden in productie genomen onder de naam Pal-V.

Innovatie ten top! Een Nederlandse onderneming uit Raamsdonksveer presteert het. Ik verwijs naar het internet, waar u over de vliegende auto genoeg kunt vinden. Grote investeringen gaan eraan vooraf. Vraag is hoe dergelijk grote innovatieve projecten gefinancierd worden. Ook hier geldt het aloude spreekwoord dat ‘de kost voor de baat uit gaat’.  Dat banken dergelijke projecten niet financieren is vanzelfsprekend. Het risicoprofiel van dergelijke investeringen is zo hoog, dat gelden van spaarders daarvoor niet aangewend kunnen worden. Bij dergelijke projecten bent u aangewezen op risicodragend kapitaal. Wellicht bent u ook wel eens benaderd om ergens in te participeren. U gelooft bijvoorbeeld in een innovatie in uw sector of u kunt bij een leverancier of afnemer deelnemen in de onderneming. Hoe het ook zij, het is dan van belang om een goede partici­patieovereenkomst te hebben waar de afspraken goed in zijn vastgelegd. Let dan vooral ook op een aantal specifieke zaken:

  • In welke vennootschap gaat u deel­nemen? Zijn daar ook de intellectuele eigendomsrechten in ondergebracht?
  • Hoe gaat u om met eventuele plicht tot bijstorten wanneer de geïn­vesteerde middelen verbruikt zijn? Wilt u dat dan?
  • Zijn de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders goed vastgelegd en hoe is de besluitvorming omtrent aanpassing ervan geregeld?
  • Hebben de huidige aandeelhouders voldoende garanties gegeven voor eventuele claims uit de periode voordat u ging deelnemen?
  • Heeft u recht op alle informatie en managementrapportages die benodigd zijn voor de beoordeling en bewaking van uw participatie?
  • Is er een goed vastomlijnd divi­dend­beleid? Dit is zeker van belang wanneer elke euro voor nieuwe investeringen noodzakelijk is.
  • Wanneer u geen statutair bestuurder bent, zijn strategische beslissingen dan onderworpen aan uw goed­keuring?
  • Is er een non-concurrentie en/of relatiebeding voor de overige bestuurders/ondernemers?
  • Zijn er anti-verwateringsclausules op­genomen om te voorkomen dat uw participatie niet verwatert door uitgifte van nieuwe aandelen?

Vragen die per geval verschillen, maar wel van wezenlijk belang zijn voor een goede participatieovereenkomst. Goed om bij stil te staan, anders vliegt uw vermogen ook zo de lucht in en bent u het kwijt. Dat is niet de bedoeling.

 

Pieter van den Berg,
Managing Partner
Sophista fusies & overnames
Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar
Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar
T 072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl

 

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl