ZaanBusiness Logo Wit

Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland

De wethouders Participatie van de acht gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben met elkaar afgesproken de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (hierna: GR ) te gaan opheffen. Zeven van de acht gemeenten tekenden hiervoor ook het principeakkoord, waarin is vastgelegd hoe de opheffing precies geregeld wordt. De gemeente Beemster wil een aantal zaken eerst nader onderzoeken. De opheffing van de GR vindt plaats op 1 januari 2018. Aan het principeakkoord ging een intensief proces vooraf waarin de betrokken gemeentes in nauw gezamenlijk overleg tot overeenstemming zijn gekomen. Het besluit wordt nu voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden.

BaanStede en de nieuwe uitvoering

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben gemeenten een bredere verantwoordelijkheid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De gemeenten kiezen bij het uitvoeren van de taken die vanuit de Participatiewet bij gemeenten zijn belegd voor een model dat beter aansluit bij wat nodig is voor de eigen bewoners. Hierbij is het opheffen van de GR een noodzakelijke eerste stap. De GR voert onder de naam BaanStede al meer dan 15 jaar de Wet sociale werkvoorziening uit. BaanStede biedt arbeid en arbeidsontwikkeling voor een brede groep mensen die door allerlei oorzaken naast het arbeidsproces zijn geraakt, onder wie ook mensen met een sw-indicatie. Vanaf 2018 nemen drie nieuwe partijen deze taak van BaanStede over: de gemeente Edam-Volendam, de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de gemeente Waterland en het Participatiebedrijf van Purmerend en Zaanstad. Hierin is plaats voor de huidige sw-medewerkers en de ambtenaren die nu bij BaanStede werken. Beemster, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer sluiten voor ondersteuning van mensen met een sw-indicatie aan bij het Participatiebedrijf. Ze geven waar mogelijk lokaal invulling aan de Participatiewet en werken ook regionaal samen met de nieuwe uitvoeringsorganisaties (zie de bijlage voor meer informatie).

De opdrachtgevers van BaanStede krijgen vanaf 2018 de dienstverlening met kwaliteit die ze nu ook gewend zijn.

Betere aansluiting op leefwereld en mogelijkheden

De acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland werken aan nieuwe manieren om zoveel mogelijk mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, aan het werk te helpen. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is dit aan verandering toe. De gemeenten willen de ondersteuning om mensen in hun gemeente aan het werk te helpen meer laten aansluiten bij de leefwereld en mogelijkheden van de persoon die dat nodig heeft. Dit verandert het perspectief op wat de gemeenten lokaal willen organiseren en op welke terreinen ze liever regionaal samenwerken. De acht gemeenten willen de kennis en expertise van BaanStede én gemeenten op het terrein van ondersteuning bij arbeidsparticipatie bundelen.

Het werk gaat door, heldere afspraken

Het principeakkoord dat wethouders hebben gesloten, biedt duidelijkheid en zekerheid aan alle medewerkers en klanten van BaanStede. Voor de sw-medewerkers en de ambtenaren die nu bij BaanStede werken, geldt dat de arbeidsvoorwaarden die voor hen van toepassing zijn voor het moment van de opheffing, worden gegarandeerd.

De winkel wordt verbouwd maar het werk gaat door. Ook willen gemeenten op een goede manier uit elkaar gaan. Daarom willen de gemeenten de eenmalige kosten laag houden door bijvoorbeeld goede afspraken te maken over de huisvesting.