ZaanBusiness Logo Wit

Stuurgroep Verbinding A8-A9 tegen toevoegen tunnelvariant

De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 (bestuurders van de gemeenten, Vervoers­regio en Rijkswaterstaat) zijn unaniem tegen het toevoegen van de tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief. Dit werd vrijdag 24 maart tijdens het stuurgroepoverleg kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Elisabeth Post. Het onderwerp stond op de agenda vanwege het voornemen van Gedepu­teerde Staten (GS) om de tunnelvariant toe te voegen aan de planstudie. Gedeputeerde Post gaat met de uitspraak van de stuurgroep terug naar GS en Provinciale Staten. 

Op 10 maart maakten GS bekend voornemens te zijn een tunnel­variant toe te voegen aan de planstudie Verbinding A8-A9. Dit naar aanleiding van behandeling in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van 2 maart. Onderzoeken van effecten Voor het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 worden, naast het Nul-plusalternatief, nog twee alternatieven onderzocht: het Heemskerk- en het Golfbaan­alternatief.

Voor deze drie alter­natieven wordt momenteel onderzocht wat de effecten zijn op het verkeer, het milieu, de economie en de landbouw. Al deze onderzoeken vormen met elkaar de Milieu Effect Rapportage (MER). De stuurgroep wil eerst de uit­komsten van de MER afwachten, voordat ze een besluit voorbereid over het vervolg van de planstudie.