ZaanBusiness Logo Wit

Subsidie praktijkleren 2015/2016

Vanaf 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 kan voor studiejaar 2015/2016 de subsidie praktijkleren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) worden aangevraagd. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen, die aan leerlingen, deelnemers of studenten een leerplek bieden. Als tegemoetkoming in de (loon)kosten van de begeleiding van deze groepen, stelt de RvO een subsidie bedrag beschikbaar tot maximaal € 2.700 per persoon, per volledig schooljaar. Voor leerlingen, deelnemers of studenten die gedurende het schooljaar in dienst komen of het bedrijf verlaten, geldt de subsidie naar rato.  

 

Biedt u begeleiding aan leerlingen, studenten of deelnemers uit één van de volgende sectoren, dan kan mogelijk een subsidieaanvraag worden ingediend:

  • Leerlingen uit het leer-werktraject van de basis beroepsgerichte leerweg van het Vmbo (alleen specifiek gerichte trajecten voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding).
  • Deelnemers aan een opleiding volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het Mbo.
  • Studenten die een duale of deeltijd (geen voltijd) Hbo-opleiding volgen binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving (alleen opleidingen waarbij een praktijkdeel verplicht onderdeel van de opleiding is).
  • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Technologische ontwerpers in opleiding (toio) die bij het 2de deel van hun reguliere opleiding ontwerpopdrachten bij privaatrechtelijke rechtspersonen uitvoeren. Deelnemers aan universitaire voltijdopleidingen vallen niet onder de subsidieregeling.

Mbo- en Hbo-opleidingen komen alleen in aanmerking voor subsidie wanneer zij zich richten op een volledig diploma. Mbo-opleidingen dienen bovendien te zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) en Hbo-opleidingen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Ook dient u geregistreerd te zijn als erkend leerbedrijf en moet u een administratie bijhouden, waaruit de aanwezigheid en de begeleiding van de leerling, deelnemer of student blijkt. Deze administratie dient u bij een mogelijke toetsing van het RvO te kunnen overleggen. Uw administratie bevat een (praktijkleer)overeenkomst, een aanwezigheidsadministratie (bijvoorbeeld een uitdraai van de tijd-registratie of de werkroosters, verlof- en verzuimadministratie in combinatie met de arbeidsovereenkomst) en een begeleidingsadministratie (voortgang van de beroepsvorming aan de hand van bijvoorbeeld kopieën van het BPV-werkboek, gespreks- en voortgangsverslagen).

TIP: op dit moment zijn de leerlingen, deelnemers en/ of studenten nog bij u aan de slag. Maak nog vóór de zomer-vakantie kopieën van de benodigde leerboeken en werk uw aanwezigheids-administratie bij voordat u afscheid van hen neemt.

 

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1 Postbus 1, 1566 ZG T 075 687 49 59

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl