ZaanBusiness Logo Wit

Twee vestigingen op HoogTij

CTVrede en Gam BAKKER kiezen voor plug&play bedrijventerrein

De eerste vestigingen op het nieuw ontwikkelde bedrijventerrein HoogTij volgens het plug&play concept is een feit. Containerterminal CTVrede Steinweg en logistiek dienstverlener Gam BAKKER gaan zich vestigen op het industrieterrein dat is ontwikkeld door Havenbedrijf Amsterdam, gemeente Zaanstad en Ontwikkelingsbedrijf haventerrein Westzaan. De palen voor de nieuwe panden zijn maandag de grond in gegaan.

Dit voorjaar is begonnen met de aanleg van een nieuwe zeehavenkade, verlegging van de Kanaaldijk langs het Noordzeekanaal en de versnelde aanleg van 10 hectare bouwrijp industrieterrein via het plug&play concept. Dit ontzorgt bedrijven en biedt hen zekerheid. De ontwikkeling van HoogTij geeft een impuls aan de concurrentiekracht van het Noordzeekanaal-gebied. Voor logistieke dienstverleners is dit een interessante locatie gezien de ligging aan het water en dicht bij de uitvalswegen.

CTVrede, met twee terminals in Zaandam en Amsterdam, krijgt met de vestiging op HoogTij een derde locatie aan het Noordzeekanaal. Via deze terminals vervult CTVrede als container op- en overslagbedrijf een faciliterende rol richting de verladers in noord Nederland. Op de nieuwe locatie HoogTij kan CTVrede zowel binnenvaart- als shortsea schepen afhandelen. Bas Gort van CTVrede: ‘De vestiging op HoogTij is voor ons een mogelijkheid om een nieuw concept aan te bieden aan de (Zaanse) industrie. Door de loodsen direct achter de kraan te plaatsen, naar het voorbeeld van de ouderwetse stuwadoren, elimineren wij de last-mile in de logistieke keten. De samenwerking met Gam BAKKER op HoogTij is hiervan het eerste mooie voorbeeld. Wij zullen vanuit de vestiging HoogTij de regio optimaal kunnen bedienen alsmede ontlasten van het aantal verkeersbewegingen.’

Het tweede bedrijf is Gam BAKKER, een logistiek dienstverlener. Het zal de eerste vestiging zijn van dit bedrijf in het havengebied. Gam BAKKER zit ook op Agriport in Middenmeer, een terrein langs de A7. Ook zij zullen twee hectare afnemen. Eric Steltenpool van Gam BAKKER: ‘Met de uitbreiding naar Hoogtij willen wij een duurzaam pand realiseren op een logistieke toplocatie. Wij zijn een bedrijf dat altijd opzoek is naar nieuwe kansen en innovaties. Deze ontwikkeling sluit daarom naadloos aan op onze toekomstvisie.’

In erfpachtportefeuille van Havenbedrijf Amsterdam

HoogTij maakt onderdeel uit van de erfpachtportefeuille van Havenbedrijf Amsterdam. De exploitatiefocus van het haventerrein is: bedrijven die grote windmolenparken op de Noordzee faciliteren (off-shore gerelateerde bedrijven) en logistieke bedrijven. Het terrein is ook geschikt voor bedrijven in zwaardere milieucategorieën, zoals bedrijven welke actief zijn in de circulaire economie. Havenbedrijf Amsterdam is ook voornemens te experimenteren met plug & play; een vernieuwend concept dat tegemoet komt aan de flexibilisering van de opslag van seizoenhandel en termijngoederen. Bedrijventerrein HoogTij is een project waarin de gemeente Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland participeren.

 

Foto: van links naar rechts: Eric Steltenpool, Koen Overtoom (Havenbedrijf Amsterdam), Bas Gort, Jaap Bond (gedeputeerde provincie NH) en Dennis Straat (wethouder Zaanstad). Fotograaf: Max Dijksterhuis 

Over Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2016 96,5 miljoen ton goederen over waarvan circa 79 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 68.000 mensen bij bedrijven in de haven en bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 34.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam heeft de ambitie om op duurzame en innovatieve wijze waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. De onderneming stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht. Als ‘port of partnerships’ werkt Havenbedrijf Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, de stad en de regio.

Voor meer informatie ga naar: www.portofamsterdam.com