ZaanBusiness Logo Wit

UWV trekt in bij Gemeente Zaanstad

In totaal komen er circa 70 medewerkers van het UWV over naar het stadhuis en circa vijftien medewerkers van de gemeente zelf. Het betreft zowel de bureau-, als de baliefunctie van het UWV.

Het UWV zal dan met ingang van januari  2016 werkzaam zijn in het stadhuis. Vanaf 2 januari kunnen klanten van het UWV voor afspraken terecht bij het stadhuis.

Samenwerking
‘Onze keuze voor het stadhuis ligt voornamelijk in de samenwerking’, stelt Gonda Verbeek, regiomanager UWV WERKbedrijf Zaanstreek-Waterland. ‘Het huurcontract van het pand aan Rustenburg 125 loopt 1 februari 2016 af. Voor ons is het een logische stap om bij de gemeente in te trekken. Wij werken nauw samen met gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van de participatiewet en arbeidsbemiddeling. De nabijheid zal de samenwerking bevorderen. Voor de burger wordt het ook overzichtelijker. Alles op het gebied van werk en inkomen zit straks onder één dak.’

Achtergrond
Door de afname van formatie en de verandering van de rol van de gemeente (meer medewerkers ‘buiten’, minder ‘achter het bureau’) neemt de bezetting van werkplekken in het stadhuis af. Deze ruimte kan worden benut door huisvesting te bieden aan partners. ‘Dit past bij de huidige rol en de wens om de samenwerking met partners te versterken en te intensiveren’, aldus wethouder Addy Verschuren. Daarbij kan de gemeente met het huisvesten van partners ook extra inkomsten verwerven.