ZaanBusiness Logo Wit

Verlenging Tozo 2 of nieuwe aanvraag?

Het kabinet verlengt de Tozo-regeling, in aangepaste vorm, tot uiterlijk 30 juni 2021. Heb u als ondernemer financiële problemen door de gevolgen van het coronavirus, dan kunt u de Tozo 3 vanaf 1 oktober 2020 aanvragen en in laten gaan.

Tozo kunt u aanvragen in de vorm van inkomensondersteuning op bijstandsniveau. Of als een lening voor doorlopende bedrijfslasten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. U kunt de Tozo 3-uitkering kunt u tot en met de maand november 2020, met terugwerkende kracht tot 1 oktober, aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kan dat alleen tot de eerste van de maand waarin u de aanvraag doet.

Ontvangt u al de Tozo 2-uitkering?

Dan krijgt u in oktober een e-mail met een verkort aanvraagformulier voor de verlenging van de Tozo-uitkering. Zo niet, dan kunt u de Tozo aanvragen via www.zaanstad.nl, zoekterm: Tozo. Hier kunt u ook de lening aanvragen. Heeft u bij Tozo 1 en/of 2 een lening aangevraagd en ontving u minder dan € 10.157? Dan kunt u alleen nog voor het restant een aanvraag doen.

Nieuw: toets op beschikbare middelen

Voor Tozo 3 toetsen we ook uw beschikbare geldmiddelen. Heeft u samen met uw eventuele partner en inwonende minderjarige kinderen meer dan € 46.520 beschikbaar? Dan heeft u geen recht op Tozo 3. Verder gelden alle eerdere voorwaarden, inclusief de partnertoets, nu ook. Lees meer over de voorwaarden op www.zaanstad.nl zoekterm: Tozo.