ZaanBusiness Logo Wit

Zaan advocaten: ervaren en verbonden

Zaan Advocaten is een zeer ervaren, hecht en betrouwbaar team met een nuchtere eigentijdse kijk op juridische zaken. Al ruim 30 jaar bieden zij concrete juridische hulp aan zowel (startende) ondernemers (mkb, zzp) als aan particulieren. De gedreven vakspecialisten onderscheiden zich door hun duidelijke en praktische werkwijze in combinatie met kennis en gezond verstand. Ze kennen alle haken en ogen van het vak en hebben snel zicht op de mogelijkheden en kansen, een groot voordeel dat hun brede en jarenlange ervaring biedt.
Ervaren team

Zaan Advocaten is een samenvoeging van Dam Advocaten en Kalf Advocatuur. Het team bestaat uit vier advocaten, mr. Peter Wieringa, mr. Jaap Jong, mr. Marieke de Kock- Habernickel en mr. Marianne Smit. Het team van Zaan Advocaten kenmerkt zich door de grote verbondenheid, enorme ervaring, het onderlinge vertrouwen, hun maatschappelijke betrokkenheid en open communicatie.

Dienstverlening

Een goede dienstverlening is voor Zaan Advocaten de hoogste doelstelling. Als de klant tevreden is, dan zijn zij het ook. De insteek is in beginsel altijd om in onderling overleg tot oplossing van een geschil te komen. Dat betekent dat heel vaak kan worden voorkomen dat partijen in lange en kostbare procedures terecht komen. Als een dergelijk oplossing niet lukt, of op voorhand niet haalbaar blijkt, dan zal zonder aarzelen voor een stevige aanpak worden gekozen.

Zaan Advocaten voor ondernemers

Elke zakelijke relatie heeft bij Zaan Advocaten z’n eigen vaste advocaat, die het bedrijf door en door kent. En in sommige gevallen heeft men er zelfs twee. Bijvoorbeeld als meerdere rechtsgebieden elkaar overlappen. Dan werken zij nauw met elkaar en met de klant samen. Zo profiteert de cliënt optimaal van onze kennis en jarenlange ervaring.

Versterking van het team

Sinds 1 januari 2022 versterkt Marieke de Kock-Habernickel het team van Zaan Advocaten. Zij ondersteunt al geruime tijd ondernemers bij de juridische uitdagingen die zij tegenkomen. Marieke is altijd op zoek naar pragmatische en creatieve oplossingen voor juridische vraagstukken, waarbij ruimte is voor persoonlijke aandacht voor de cliënt. Met de komst van Marieke bij Zaan Advocaten heeft het kantoor voldoende brede kennis in huis om elke zaak, hoe groot of klein ook, aan te pakken.

Problemen snel in kaart

Zeker in deze onzekere tijd, worden ondernemers gedwongen zich met zaken bezig te houden die vaak niet binnen hun vakgebied vallen. Ondernemers kunnen zich niet meer bezig houden met de werkzaamheden waar hun hart ligt. De financiële onzekerheid speelt steeds meer bedrijven parten. In de kern gezonde bedrijven die door het oplopen van schulden, bijvoorbeeld door coronamaatregelen, het water aan de lippen staat. Door haar achtergrond als curator is Marieke in staat die problemen bij ondernemingen snel in kaart te brengen.

Denken in oplossingen

Door de vele wet- en regelgeving zien veel ondernemers door de bomen het bos niet meer. Dit, terwijl er vaak nog mogelijkheden zijn om tot een oplossing van de ontstane problemen te komen en de schuldenlast te verlichten. Zo kan een akkoord worden aangeboden aan schuldeisers (denk daarbij bijvoorbeeld ook aan huurvermindering wanneer sprake is van omzetdaling door de coronamaatregelen), kan een regeling met de Belastingdienst worden getroffen (of zelf een verzoek tot kwijtschelding worden gedaan) of kan door reorganisatie gesneden worden in de kosten van de onderneming.

WHOA

Sinds vorig jaar is het ook mogelijk om schuldeisers die niet mee willen werken aan een akkoord, door de rechter te laten binden aan een voorgestelde regeling op grond van de Wet Homologatie onderhands akkoord, kort gezegd de WHOA. De WHOA biedt ook een aantal mogelijkheden waardoor een akkoord een grotere kans van slagen heeft. Zo kan de rechter (duur) overeenkomsten zoals lease- en huurovereenkomsten beëindigen. Het enige dat niet kan worden betrokken bij een WHOA-akkoord zijn overeenkomsten met werknemers. Personeelslasten kunnen dus zoals voorheen slechts worden verminderd door een reorganisatie waarbij de rechten van de werknemers worden gewaarborgd. Ook kan door de rechter een zogenaamde afkoelingsperiode worden gelast. In dat geval kunnen schuldeisers voor een bepaalde tijd hun vorderingen niet innen en geen incassomaatregelen treffen. Dat geeft lucht en (enige) tijd voor het optuigen van het akkoord. De WHOA is uiteraard geen wondermiddel, maar kan sommige ondernemers uitkomst bieden en faillissementen voorkomen en een doorstart makkelijker maken. Het is belangrijk om niet te wachten tot schuldeisers het roer overnemen.

Kom dus op tijd in actie en zoek hulp wanneer door bijvoorbeeld langdurige sluiting door lockdowns financiële problemen of betalingsachterstanden zijn ontstaan. Zaan Advocaten kijkt graag meer naar de mogelijkheden die er nog wel zijn.

Zaan Advocaten

Westzijde 318
1506 GJ Zaandam
T: 075 303 00 10
E: info@zaanadvocaten.nl
www.zaanadvocaten.nl

Foto: Het team van Zaan Advocaten v.l.n.r: Thea Uijtendaal, Yvonne de Ruyter, Peter Wiering, Jaap Jong, Marianne Smit, Marieke de Kock-Habernickel, Marije Haverkort.
Foto’s door Tessa Witvoet