ZaanBusiness Logo Wit

Zaanstad behaalt CO2-bewust certificaat van CO2-Prestatieladder

Gemeente Zaanstad heeft een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Zaanstad is de 18e gemeente in Nederland met dit certificaat. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: ‘We zijn als Zaanstad trots op het behalen van deze mijlpaal. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente het goede voorbeeld geven en onze eigen organisatie op een veilige en verantwoorde manier energiezuiniger te maken. Denk aan het verduurzamen van onze gebouwen, de overstap naar elektrische auto’s en het gebruik van energiezuinige Led-lampen. We hebben goede stappen gezet maar we zijn er nog lang niet. De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat ons helpt bij de verdere aanpak.”

Uiterlijk in 2040 wil Zaanstad een klimaatneutrale stad zijn. Dat is een grote opgave voor bewoners, ondernemers en ook voor de gemeente zelf. De certificatie gaat uit van de uitstoot van de gemeente in 2019. Die bedroeg 3.851 ton CO2. Ruim de helft van de uitstoot is afkomstig van het Sportbedrijf Zaanstad, 25% van Werkom en 25% van de gemeente zelf. Bijna de helft van de uitstoot wordt veroorzaakt door gasgebruik. Dit zit voor een groot deel in de verwarming van zwembaden. In 2026 zal de uitstoot 39% lager zijn, vergeleken met 2019. De gemeente neemt verschillende maatregelen de komend jaren. Zie de infographic in de bijlage voor een overzicht van de maatregelen.

Aanpak gemeentelijke panden
De afgelopen jaren zorgen energiebesparende maatregelen ervoor dat gemeentelijk vastgoed minder CO2 uitstoot. Dit komt onder meer door zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen zoals het stadhuis en gymzalen. Andere maatregelen zijn het beter isoleren van gevels en daken, het vervangen van gewone lampen door Led-verlichting en het zuiniger afstellen van klimaat-installaties. Dit jaar is er een aanbesteding gedaan voor de levering van nog eens 8.000 zonnepanelen voor gemeentelijk vastgoed. De komende jaren worden deze panelen geplaatst.

Auto’s met een stekker
Sinds 2013 is Zaanstad bezig om het wagenpark daar waar mogelijk elektrisch te laten rijden. Inmiddels rijdt 54% van de personenauto’s op stroom en volgen we nauwgezet de ontwikkelingen om ook de grotere wagens te verduurzamen. Op dit moment zijn er nog onvoldoende geschikte opties voor de grotere (vracht)wagens. De komende vijf jaar vervangt Zaanstad nog eens 20 auto’s door auto’s met een stekker. Hierdoor stijgt het percentage elektrische personenauto’s naar 95% in 2026.

Nieuwbouw zwembad De Slag
Alle lampen van de openbare verlichting zijn vervangen door energiezuinige Led-lampen waardoor het elektriciteitsverbruik is gedaald. In 2021 is de gemeente overgestapt op groene energie van de lokale energie coöperatie We Spark. Verder zal de bouw van zwembad De Slag een positieve impuls geven op het verder terugdringen van de CO2-uitstoot omdat dan het huidige zwembad wordt vervangen door duurzame nieuwbouw. Naar verwachting is Sportpark Hoornseveld in 2024 gereed. Het zwembad krijgt een prominente plek in het midden van het sportpark. Alle gebouwen op dit nieuwe sportcomplex worden aangesloten op het warmtenet (gasloos) en zijn waar mogelijk zelfvoorzienend qua energie.

Foto: Annette Baerveldt op het dak van het Zaanse stadhuis waar 652 zonnepanelen jaarlijks 156.480 kWh aan elektriciteit opwekken.