Zaanstad gaat ‘Slagen Maken’ in 2022 – 2026

De zes Zaanse fracties van de POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA presenteren het coalitieakkoord ‘Slagen Maken’. De partijen willen zichtbare slagen maken, door samen de handen uit de mouwen te steken. Daarbij richten ze zich op de uitvoer van bestaand beleid en op tastbare resultaten voor inwoners en ondernemers.

“Zaanstad maken we samen. Er zijn zoveel mensen, organisaties en ondernemers die de gemeente kleur en energie geven. We noemen dit buurtkracht. In onze visie moeten we vooral deze kracht in de samenleving versterken, door te faciliteren, verbinden en stimuleren waar nodig. Alles begint met de manier waarop wij naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners luisteren. We sluiten daarom geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar zoeken actief de samenwerking op,” aldus Harrie van der Laan (POV) namens de zes partijen.

Groeien met kwaliteit en kansengelijkheid

De komende bestuursperiode bouwen de partijen voort op de zes thema’s kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid. De coalitie gaat werken aan nieuwe, betaalbare en betere woningen, meer groen, meer mogelijkheden om te bewegen, klimaatadaptatie, betere voorzieningen en ruimte voor banen en bedrijvigheid, zodat er een goede balans tussen wonen en werken in Zaanstad blijft.

“We willen daarbij goed kijken wat elke kern, wijk of buurt nodig heeft. Zaanstad is divers en elk gebied vraagt een eigen aanpak. Deze coalitie wil vooral inzetten op die groepen en plekken waar dit het meest nodig is. Waar je wieg staat in Zaanstad, mag geen invloed hebben op de kansen die je krijgt”, zegt Van der Laan.

Specifieke investeringen

In het coalitieakkoord staan ook specifieke investeringen, zoals het Bomenbeleidsplan, het openhouden van buurthuizen en begraafplaatsen, geluidswallen voor de A8, armoedebestrijding en een kwalitatieve uitvoer van de woningbouwplannen. Daarbij wordt een duidelijke link gelegd tussen duurzame, energiezuinige woningen en het tegengaan van energiearmoede in Zaanse huishoudens. Leges voor kleine vergunningen en hondenbelasting worden afgeschaft. Ook worden ‘Roze Zaterdag’ en het ‘Molenaarserf op de Hemmes’ mogelijk gemaakt.

De beoogde portefeuilleverdeling

Op 16 juni wordt het coalitieakkoord besproken tijdens de raadsvergadering, dit is via een livestream te volgen. Ook worden dan de kandidaat wethouders geïnstalleerd. De beoogde portefeuilleverdeling is als volgt:

Harrie van der Laan (POV)

 • 1e Locoburgemeester
 • Wonen
 • Zorg en Ouderenbeleid
 • Actief Burgerschap
 • Buurthuizen
 • Dienstverlening
 • Juridische zaken, ICT & Informatievoorziening
René Tuijn (PvdA)

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Gebiedsontwikkeling, MAAK. Noord en MAAK.Centrum
 • Duurzaamheid
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Grondzaken en vastgoed

 

Stephanie Onclin (VVD)

 • Economische zaken en arbeidsmarkt
 • Toerisme en streekmarketing
 • Jeugdgezondheidszorg (GGD)
 • Externe betrekkingen en internationaal beleid
 • Financiën
 • Personeel & Organisatie en Inkoop
Natasja Groothuismink (ROSA)

 • Werk & Inkomen
 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid en (specialistische) Jeugdhulp
 • Zorg en Veiligheid
 • Monumenten en erfgoed
 • Dierenwelzijn
Wessel Breunesse (GroenLinks)

 • Openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Natuur en landschap en Recreatie
 • Milieu (incl. Luchtkwaliteit)
 • Gebiedsontwikkeling MAAK Midden en Zuid
 • Kunst en cultuur
 Gerard Slegers (CDA)

 • Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren
 • Havens en Vaarwegen
 • Sport
 • Inburgering
 • Inclusiviteit

 

Zonder wrijving geen glans

Formateurs Dennis Straat en Jantine Kriens begeleidden de onderhandelingen. “De zes partijen vertegenwoordigen een breed politiek spectrum en hebben een verleden in de raad waarin verschillen dikwijls zijn uitvergroot en soms op de man werden gespeeld. Dat betekent dat er tegenstellingen overbrugd moesten worden, niet alleen inhoudelijk. Partijen realiseren zich dat juist wrijving dit college glans kan geven. We hebben deze zes partijen leren kennen als een coalitie die de verantwoordelijkheid wil nemen om de komende vier jaar het vertrouwen van de Zaankanters in de lokale politiek te vergroten.”

Lees het hele coalitieakkoord hier.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl