ZaanBusiness Logo Wit

Zaanstad wil meer inzet op toerisme en streekmarketing

Het college wil Zaanstad sterker profileren en het toerisme versterken door het uitdragen van de Zaanse identiteit en de aantrekkelijkheid van Zaanstad als vestigingsplaats. Sterke punten zijn ons industrieel erfgoed, goede voorzieningen, dichtbij Amsterdam en toch gelegen in een landelijke omgeving.

Het college wil de Zaanse kracht beter tot zijn recht laten komen door de aanpak van evenementen, toerisme en streekmarketing met elkaar te verbinden. Dit sluit aan bij de uitkomsten uit de evaluatie van de werkwijze en resultaten van de Stichting Marketing Zaanstreek.

De Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) bestaat sinds 2010 en is opgericht om de Zaanstreek nadrukkelijker op de kaart te zetten en daarmee ook de economie te versterken. Het is een samenwerking tussen Zaanse marktorganisaties, zoals het bedrijfsleven, en de Zaanse gemeentes, Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. Na vijf jaar zijn, in opdracht van de gemeente, de werkwijze en resultaten van de stichting geëvalueerd. De aanbevelingen uit deze evaluatie leiden tot een aanpak voor de marketing, die in samenspraak met de partners wordt opgesteld. De uitwerking zal plaats vinden in een nieuwe uitvoeringsplan Marketing Zaanstreek en het uitvoeringsplan (en masterplan) Toerisme. In de tussentijd verlengt de gemeente Zaanstad haar lidmaatschap aan de stichting voor een jaar.

Zaanstreek
De Zaanstreek is een gebied met potentie en streekmarketing kan helpen dat ten gelde te maken. De Zaanse Schans is met haar 1,6 miljoen bezoekers per jaar al een succesvolle trekker, maar kunnen we die bezoekers ook verleiden een Monetwandeling te maken of Inverdan of het Hembrugterrein te bezoeken? En als deze bezoekers een nachtje blijven slapen of uit eten gaan, profiteert de Zaanstreek nog sterker van deze bezoekers.

Evaluatie
Belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie van het externe bureau LAGroup zijn dat de focus moet komen te liggen op bezoekers (toerisme) en (potentiele) bewoners en niet langer op bedrijven. Dat de samenwerking met Amsterdam Marketing een vervolg moet krijgen om internationale bezoekers te kunnen trekken, en dat een VVV voor Zaanstad onderzocht wordt. Om dit te kunnen realiseren moet er meer slagkracht voor SMZ komen, zowel financieel als personeel.