ZaanBusiness Logo Wit

ZON zoekt jou!

ZON is een overkoepelende organisatie van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) die per branche of lokale vereniging zijn aangesloten. ZON is een belangenorganisatie die met de overheid overlegt, onderhandelt en samenwerkt om wetgeving en regels te beïnvloeden zodat deze aansluiten bij de belangen en wensen van het mkb. Uiteraard kan het bestuur van ZON bovenstaande activiteiten enkel en alleen ontplooien met steun vanuit het Zaanse bedrijfsleven. ZON is dan ook altijd op zoek naar ondernemers die mee willen denken over het beleid en hun steentje willen bijdragen binnen de Zaanse Economie. Heb je affiniteit met de volgende onderwerpen? Meld je dan aan!  

Arbeidsmarkt en Onderwijs

In november start het ROC met het programma StartUP! Excellent Ondernemen. Een door het ministerie van Onderwijs gesteund initiatief, waar de afgelopen maanden enkele ondernemers en docenten hard aan gewerkt hebben. Het is een leergang voor talentvolle jongeren die het onder­nemerschap aan­durven. Gedurende 6 maanden door­lopen de studenten een breed programma dat alle ondernemerscompetenties aanbiedt. Van zelf­kennis, innovatie, ondernemersplan maken, netwerken, tot marketing en marktonderzoek en productontwikkeling. Het beste plan wordt aan het eind van het traject beloond met een financieel steuntje in de rug. Het Regio College zoekt nu ondernemers die ook geloven dat ondernemerschap de toekomst heeft en die daar aan willen bijdragen.

Bereikbaarheid

In de door het Ministerie van Infra­structuur en Milieu opgestarte Corridorstudie Amsterdam-Hoorn is naast een groot aantal infrastructurele maat­regelen aan het Hoofdwegennet (A7, A8, knooppunt Zaandam) en het spoor ook aandacht voor zaken als en innovatieve maatregelen (betere informatiesystemen). Spitsmijden en gedragsveranderingen in het mobiliteitsgedrag. Ook maatregelen die moeten zorgen voor een verbetering van de afwikkeling van verkeer tussen rijkswegen en regionale en lokale wegen (op- en afritten) worden momenteel uitgewerkt. Met betrekking tot de gedragsmaat­regelen zoekt het Ministerie aansluiting bij de werkgevers in de corridor en daarom verzoeken wij u om mee te doen met een door het verkeersbureau Goudappel Coffeng georganiseerd onderzoek. De pilot betreft het in beeld brengen van het woon-werk verkeer tussen Purmerend (Waterland West) en de Zaanstreek. Het gaat om het vinden van voldoende forensen tussen deze gebieden, waarbij op basis van een app op hun smartphone wordt bijgehouden hoe, wanneer en hoelang ze reizen van woning naar werk. Uiteindelijk wordt zo een beeld verkregen van hun vervoerwijze, de reistijd en hun reisbeleving. Zo krijgt men inzicht in hun mobiliteitsgedrag. Met voor werkgevers en werknemers interessante maatregelen kunnen we in de toekomst de doorstroming en bereikbaarheid verbeteren! Laat uw werknemers meedoen!

Internationaal Ondernemen

Amsterdam Trade is een samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland om MKB ondernemers uit de metropoolregio te verbinden met de mogelijkheden die internationale markten te bieden hebben. Internationalisering hoort bij de huidige realiteit van zaken doen. Oorspronkelijk was dit vooral voorbehouden aan grote ondernemingen. Maar in de wereld van vandaag kan ook het MKB zijn voordeel halen uit deze marktkansen. Het krachtige merk ‘Metropool Amsterdam’ kan deuren openen in het buitenland die, voor de MKB-er, eerder op een kiertje stonden. Binnenkort organiseert ZON i.s.m. gemeente Zaanstad een bijeenkomst over Internationaal Ondernemen. Heeft u bijvoorbeeld interesse om over de grens te kijken in Duitsland? Meld u aan!

Regeldruk en dienstverlening – Ondernemersloket

Gemeente Zaanstad wil het contact met ondernemers in Zaanstad intensiveren en stroomlijnen en gaat samen met ZON een ondernemersloket in te richten waar MKB-ondernemers met hun vragen terecht kunnen. De kwaliteit en uitstraling moet zijn: ‘Wij helpen u, wij ontzorgen u en wij maken het voor u mogelijk (binnen de wettelijke mogelijkheden)’. U moet zo veel mogelijk informatie direct kunnen ontvangen – bijvoorbeeld over vergunningen, de Participatiewet, vestigingslocaties of de mogelijkheid om stagiaires aan te trekken. Bij het opzetten van het loket (fysiek/digitaal) hebben we u hulp nodig! Goede input vanuit u en samenwerking is nodig om een goed loket neer te zetten.

Aanmelden

Vooral deze oproepen, meld u aan via: info@zonvooru.nl of kijk op www.zonvooru.nl