ZaanBusiness Logo Wit

Circulaire kansen verzilveren in de Metropool Regio Amsterdam

Circulair ondernemen biedt ondernemers kansen. Het circulaire model is niet alleen een antwoord op toenemende economische schaarste van grondstoffen, maar vooral ook een motor voor innovatie. De transitie naar een circulaire economie vraagt wel om een nieuwe manier van kijken; out of the box, over de grenzen van bedrijf of keten, overtuigd van de win-win van samenwerking. Rabobank gaat vanuit die overtuiging samen met ondernemers aan de slag om kansen te verzilveren, die voor de Metropool Regio Amsterdam vooral blijken te liggen in de bouwketen en de keten van organische (rest)stromen.

Vijf lokale Rabobanken in de Metropool Regio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Amstel en Vecht, Zaanstreek en Schiphol) hebben opdracht gegeven aan Circle Economy, TNO en The Fabric om een quick scan van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) te maken. Rob van der Laan, directeur Bedrijven Rabobank Zaanstreek: “Het doel hiervan is om goed inzicht te krijgen in de kansen voor circulair ondernemen en vervolgens met ondernemers hier mee aan de slag te gaan in de regionale CE Challenge.”

Quick scan kansen regio

De quick scan voor de Metropool Regio Amsterdam laat in eerste instantie zien waar de grootste impact te behalen is. Een uitgebreide analyse van macro-economische statistieken levert een lijst met ketens op die geprioriteerd zijn aan de hand van vier indicatoren: ecologische impact, economische belangen, behoud van waarde en transitiepotentieel. Daarnaast is bekeken wat de bereidheid is van alle betrokken partijen om met de ketens aan de slag te gaan. Er is gezamenlijk gekozen om twee ketens verder uit te diepen: de bouwketen- en de keten van organische (rest)stromen.

Impact voor MRA in cijfers

Voor beide ketens zijn kansen en ideeën benoemd. Als deze kansen verzilverd worden, levert dat de volgende impact op:

Bouw

• jaarlijks 85 miljoen euro aan waarde toegevoegd;

• de besparing in CO2-emissies is 500 kiloton per jaar, een reductie van 2,5% op de jaarlijkse CO2-uitstoot in de regio;

• de totale materiaalbesparing komt neer op 500 kiloton, 8% van de import in de Metropool Regio Amsterdam;

• bovendien worden er 700 extra banen gecreëerd.

Organische reststromen

• jaarlijks 110 miljoen euro per jaar aan waarde toegevoegd;

• de besparing in CO2-emissies is 500 kiloton per jaar, wat neerkomt op een reductie van 2,9% op de jaarlijkse CO2-uitstoot;

• de totale materiaalbesparing komt neer op 875 kiloton,15,9% van de import in de Metropool Regio;

• Daarnaast worden er 800 extra banen gecreëerd.

Dit is voor de bouwketen op basis van 70.000 nieuwbouwwoningen en 70.000 bestaande woningen. Wanneer de strategieën verder worden opgeschaald naar totale bestaande bouw in de regio kan de impact nog verder worden vergroot. Voor de reststromen is de basis 70.000 huishoudens, ook hier is de potentiële impact nog veel groter.

Regionale CE Challenge

Rabobank ziet circulair ondernemen ook als één van de speerpunten waarop de vernieuwing van de Nederlandse economie en maatschappij gestalte zal krijgen in de komende jaren. Deze vernieuwing begint vaak op lokaal en regionaal niveau waar bedrijven, kennisinstellingen en lokale en regionale overheden elkaar vinden om gezamenlijk huidige economische, ecologische en sociale vraagstukken die spelen in het gebied om te draaien in innovatieve, circulaire oplossingen die het gebied nieuwe energie geven. De Metropool Regio Amsterdam is zo’n gebied.

Woensdag 20 april jongstleden is de Circular Economy Challenge Metropool Regio Amsterdam MRA van start gegaan. Met deze challenge bieden de vijf Rabobanken ondernemers de mogelijkheid om op basis van de regioscan én hun eigen ambitie en situatie een circulair idee om te zetten in een concreet actieplan. Dit actieplan kunnen zij na afronding van de challenge meteen in de praktijk uitvoeren. De CE Challenge wordt op 19 januari 2017 afgesloten met een seminar waarop de deelnemende bedrijven hun actieplan presenteren.

www.rabobank.nl/lokale-bank/zaanstreek

Bekijk het rapport METROPOOLREGIO AMSTERDAM CIRCULAIR.