ZaanBusiness Logo Wit

De kracht van een landelijk netwerk, de voordelen van een regionale focus!: Kuijs Reinder Kakes officieel partner in Dynamis

Op 3 juni jl., tijdens de vastgoedbeurs Provada, is Kuijs Reinder Kakes officieel toegetreden tot Dynamis, het toonaangevende samenwerkingsverband van grote regionaal opererende makelaarskantoren. Kuijs Reinder Kakes speelt daarmee in op de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Door als zelfstandige partij deel uit te maken van een landelijk samenwerkingverband op het gebied van research, kennis, acquisitie, marketing en communicatie, kan Kuijs Reinder Kakes haar dienstverlening naar de regionale zakelijke- en consumentenmarkt nog meer versterken. Met de toetreding van Kuijs Reinder Kakes krijgt Dynamis, met 36 vestigingen, een sterkere landelijke positie.

Vastgoedmarkt belangrijke pijler economie
Edwin Doets,  vennoot van Kuijs Reinder Kakes: “Er vindt momenteel een snelle professionalisering van de vastgoedmarkt plaats. Deze wordt onder meer veroorzaakt doordat belangrijke partijen in het vastgoed, zoals de overheid en de banken, inzien dat vastgoed één van de belangrijkste pijlers is van de economie. De waarde van vastgoed is sterk veranderd de laatste jaren en de markt is daarom meer dan ooit aangewezen op deskundig en onafhankelijk vastgoedadvies. De waardemutaties lopen per regio sterk uiteen. Dit geldt voor groter vastgoed, maar ook voor woningen, waardoor veel woningbezitters, gezien alle ontwikkelingen en de media ‘door de bomen het bos niet meer zien’.”

Dynamis
Dynamis is een vereniging van dertien grote regionaal opererende full service makelaarskantoren. Echter was Dynamis wat betreft Noord-Holland alleen vertegenwoordigd in Amsterdam. Nu Kuijs Reinder Kakes is toegetreden, is er een landelijke dekking. Doordat de deelnemende kantoren transparant samenwerken, ontstaat een zeer sterk netwerk van relaties en kennis, dat veel landelijk opererende opdrachtgevers bijzonder goed kan helpen. Grote landelijk en internationaal opererende vastgoedadviseurs leveren taxaties en makelaarsdiensten in heel Nederland, maar missen vaak de kennis van de regionale markt. Juist door de regionale aanwezigheid van de deelnemende kantoren, is deze kennis wel aanwezig. Kuijs Reinder Kakes heeft in Noord-Holland een marktleiderspositie, waardoor ook haar diepgewortelde kennis van de regio weer toegevoegd wordt aan de kennis en het netwerk van Dynamis. Andersom geldt dit voor Kuijs Reinder Kakes ook: het netwerk en de kennis binnen Dynamis maakt Kuijs Reinder Kakes sterker.

Klantvoordelen
Voor de opdrachtgevers van Kuijs Reinder Kakes ontstaan er zeker voordelen. De kracht van het samenwerkingsverband binnen Dynamis ligt in de combinatie van regionale expertise en de onderlinge uitwisseling van deskundigheid en ervaringen. Deze landelijke bundeling van regionale krachten vormt de toegevoegde waarde waarvan zakelijke en particuliere opdrachtgevers profiteren. De professionele werkwijze en persoonlijke marktbenadering zijn bij uitstek kenmerken die de partners delen.

Dynamis bestaat uit 36 full servicekantoren met in totaal ca. 400 vakspecialisten die zich dagelijks bezighouden met waarderings- en (complexe) vastgoedvraagstukken. Op de vakgebieden woningmakelaardij, woningbeleggingen, taxaties, retail, logistiek, vastgoed en bedrijfsmatig vastgoed werken de specialisten van alle kantoren bijzonder nauwgezet samen.

Krachtenbundeling
Kuijs Reinder Kakes heeft in de negentig jaar van haar bestaan een ruime kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van de woningmakelaardij, de bedrijfsmakelaardij, taxaties, hypotheek- en verzekerings- en financieel advies. Robert de Joode, vennoot bij Kuijs Reinder Kakes en verantwoordelijk voor de activiteiten in Zaandam: “Het behoeft geen betoog dat door de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, de waardering van vastgoed om steeds meer specifieke kennis vraagt. Het is vaak het fundament voor grote kapitaalintensieve beslissingen, waarbij kennis van de regionale ontwikkelingen en de markt noodzakelijk zijn. Als je taxeert voor landelijke opdrachtgevers, verlangen ze dat je die kennis hebt. Door de krachtenbundeling binnen Dynamis kunnen we onze opdrachtgevers nog beter documenteren en van dienst zijn. Verder denken we dat we met Dynamis ook onze positie op de Amsterdamse markt kunnen versterken. Deze markt loopt voorop in de landelijke vastgoedontwikkeling, maar is niet erg transparant. Omdat wij met twee benen in die Amsterdamse vastgoedmarkt staan, kunnen we deze nu via Dynamis ontsluiten naar landelijke opdrachtgevers.”

Contrasten op de woningmarkt
Aan de beslissing van Kuijs Reinder Kakes, om toe te treden tot Dynamis, is een intensief traject van ongeveer een jaar voorafgegaan. Ook waar het particuliere opdrachtgevers in de woningmakelaardij betreft, zijn de nodige overwegingen gemaakt. Volgens Edwin Doets heeft de consument steeds meer vertrouwen, maar toch ook nog steeds twijfel over de waarde van woningen en het wel of niet verkrijgen van een hypotheek. “Wat blijkt is dat er steeds grotere contrasten ontstaan tussen de locale ontwikkelingen op de woningmarkt. De consument moet daar goed in begeleid worden om duidelijk te weten waar hij of zij staat. Of het nou gaat over de aan- of verkoop van een woning of de advisering bij een hypotheekaanvraag. Dat laatste is namelijk, mede gezien de aangescherpte wetgeving, een ingewikkelder traject geworden dan enkele jaren geleden. Onze adviseurs van HypotheekNet (zij blijven werken onder deze naam) werken iedere dag keihard om al onze relaties, zo goed als mogelijk, te helpen richting de banken.

Met de toetreding tot Dynamis zal Kuijs Reinder Kakes voortaan met een nieuw logo naar buiten treden. Het bekende groen/blauw heeft plaats gemaakt voor oranje/blauw. Verder is er inmiddels een nieuwe website geïntroduceerd.