ZaanBusiness Logo Wit

Een boottochtje…

Het is maandagmorgen 9:00 uur. We hebben een zitting bij de rechtbank. In het geding is ondermeer de waardebepaling van een mooi bedrijf: een speler in Nederland in een nichemarkt. De ondernemer gaat scheiden en het vermogen wordt verdeeld, en dus ook de (waarde van de) aandelen. Een onafhankelijk deskundige was ingeschakeld voor de waardering, omdat partijen er in eerste instantie zelf niet uitkwamen. Na een aantal schorsingen werden we weer de gang opgestuurd. “Wilt u voor 12:00 uur terug zijn? Want we hebben een boottochtje van­middag van de rechtbank.”

Onder druk wordt alles vloeibaar. Ook in deze casus, waar we de echtgenote mochten bijstaan. Partijen kwamen er onderling niet uit, dus dan rest nog één weg: naar de rechtbank. De onafhankelijk deskundige is echter afhankelijk van de input van de partijen en in dit geval was de man de ondernemer, die het leeuwendeel van de financiële input verzorgde. In het definitieve rapport werd gesteld dat men de plausibiliteit van een aantal veronderstellingen niet kon toetsen. Welnu, dan is er veel te winnen.

We konden de rechtbank aangeven dat een aantal veronderstellingen op zijn minst niet logisch waren. Verschillende onderzoeksrapporten toonden dit aan. En de presentatie ervan was zo helder dat de rechters begonnen te twijfelen. Ons doel was bereikt. We konden sterk de gang op.

De onderhandelingen op de gang verliepen stroef. Logisch, niet alleen vak­inhoudelijk spelen discussies, maar ook emoties kunnen de boventoon gaan voeren. Ervaring op beide vlakken is dan essentieel en die hebben we beiden gelukkig in huis. Op basis van de inhoud moet men immers in eerste instantie de discussies aangaan. Een gedegen kennis van waarderingstechnieken en -methoden is noodzakelijk. Maar de ’toon van de muziek’ is ook belangrijk. De gesprekken duurden dan lang, maar er werd een mooi resultaat bereikt. De echtgenote kon met enkele tonnen meer naar huis. Bij terugkomst in de rechtszaal was het inmiddels 14:30 uur geworden. De rechters misten de boot…

Pieter van den Berg,
Managing Partner
Sophista B.V.Alkmaar
Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar
Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar
T 072 540 80 10 F 072 540 80 20
info@sophista.nl
www.sophista.nl

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl