ZaanBusiness Logo Wit

Werkkapitaal: verborgen waarde?

Al vaker heb ik er over geschreven: de waarde van de onderneming wordt bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen van de onderneming, die toekomen aan de eigenaar. Dus niet de (te beïnvloeden) winst, maar de vrije kasstromen, rekening houdend met het plegen van de noodzakelijke investeringen. Wat er dus aan cash in en uit gaat, is bepalend. De kasstroom beïnvloeden door hogere omzetten en betere marges is wel duidelijk, maar ook het werkkapitaal binnen uw onderneming kan substantiële invloed hebben op de waarde van uw onderneming. Ondernemers horen we weleens zeggen: “Op papier maak ik mooie resultaten, maar ik zie het niet terug op mijn bankrekening.” Maak daarom de valuedrivers van uw onderneming inzichtelijk!

Werkkapitaal: vaak een ondergeschikt onderwerp. Voorraden, vorderingen en kortlopende schulden lijken minder aandacht te hebben van ondernemers. Voorraden moeten er gewoon zijn, want ‘nee-verkopen’ is uitgesloten. Ook van de debiteuren weten we dat ze vast wel een keer betalen, dus dat zit wel goed, maar wanneer doet minder ter zake. En ten­slotte moeten we onze leveranciers wel op tijd betalen, en dat doen we dus ook. Een wat gechargeerde uitgangssituatie, maar één die we in de praktijk wel eens aantreffen.

Een effectief werkkapitaalbeheer is echter een prima middel om extra waardecreatie in uw onderneming te realiseren. Het gaat tenslotte om het totale rendement op het geïnvesteerde vermogen.

Samen met een klant hebben we onlangs de valuedrivers van zijn handelsonder­neming in kaart gebracht en diverse waarderingsscenario’s doorgerekend. Nadat we met de ondernemer een realistisch basisscenario hadden bepaald, zijn we met het werkkapitaal gaan variëren. Een aantal uitkomsten van deze specifieke casus wil ik u niet onthouden:

• Wanneer de gemiddelde betaaltermijn van debiteuren van 30 naar 19 dagen zou gaan scheelde dat bijna 20% in de waarde van de onderneming;
• Wanneer de gemiddelde omloop­snelheid van de voorraden terug­gebracht kon worden van 40 naar 20 dagen, zou dit bijna 40% waarde­stijging tot gevolg hebben;
• Wanneer crediteuren 5 dagen later betaald zouden worden, zou dit on­geveer 5% waardestijging tot gevolg hebben.

Bij dit bedrijf leidde deze percentages tot aanzienlijke verschillen in uitkomsten en dit waren zeker geen afrondings­verschillen. Ik besef dat de praktijk vaak weerbarstiger is. Deze variaties zijn niet zomaar te realiseren. Toch is het goed om hier eens over na te denken. Heeft u elk artikel echt wel nodig op voorraad? Hoe is uw debiteurenbewaking geregeld? Zit u er ‘bovenop’? En wanneer betaalt u uw leveranciers? Wanneer u optimaal met uw werkkapitaal omgaat, weet u in ieder geval dat ook op deze manier maxima­lisatie van de waarde van uw onder­neming plaats vindt. Het doet er echt toe!

Pieter van den Berg,
Managing Partner
Sophista B.V.Alkmaar
Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar
Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar
T 072 540 80 10 F 072 540 80 20
info@sophista.nl
www.sophista.nl

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl