ZaanBusiness Logo Wit

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling voor de terbeschikkingstelling van een (elek­trische) fiets. Deze regeling houdt in dat als u ­ als werkgever aan uw werknemer een fiets ter beschikking stelt er over 7% van de nieuwwaarde van de fiets moet worden bijgeteld. U als werk­gever koopt in deze situatie de fiets en u blijft eigenaar en de werknemer mag de fiets gebruiken. Maar is dit ook de voordeligste manier? Wat zijn de voor- en nadelen?

Als werkgever kunt u kiezen om de fiets aan te schaffen en de werknemer al dan niet een bijdrage te laten betalen of de werknemer zelf de fiets te laten aanschaffen en daar als werkgever wel of niet in bij te dragen.

Het vergoeden of het verstrekken van de fiets (eventueel met een bijdrage van de werknemer in de vorm van een uitruil van brutoloon) als de werkgever nog vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) heeft, is fiscaal gezien het meest aantrekkelijkst.

Voorwaarden Bij een uitruil neemt de werknemer in de toekomst genoegen met een lager brutoloon. In plaats van brutoloon (belast bij de werknemer) komt eenzelfde bedrag in de vrije ruimte van de WKR terecht. Eigenlijk wordt dus belast loon omgezet naar een belastingvrij voordeel. Uitruil is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

• de uitruil moet doorwerken in beloningen die van het brutoloon afhankelijk zijn;

• de werknemer moet zich ervan bewust zijn dat een lager loon ook kan leiden tot een lagere uitkering in geval van bijvoorbeeld ziekte;

• het loon mag niet lager worden dan het wettelijk minimumloon.

Het voordeel van uitruil voor de werknemer is dat de besparing van belasting over het loon. De werkgever heeft het voordeel van lagere loonkosten waardoor ook de grondslag voor de sociale verzekeringspremies en pensioenpremies lager zal zijn.

Als u in 2020 nog vrije ruimte in de WKR heeft, dan is het in 2020 fiscaal gezien de meest voordelige optie om de fiets te vergoeden of te geven, eventueel met een eigen bijdrage van de werknemer of in de vorm van uitruil van brutoloon.

Maar de nieuwe regeling voor het ter beschikking stellen van een fiets is vooral interessant wanneer er geen vrije ruimte in de WKR meer is. In die situatie hoeft maar een klein gedeelte van de waarde van de fiets te worden belast.

Ook mag de werkgever voor de aanschaf van een renteloze lening verstrekken aan de werknemer. De fiets wordt aangeschaft door de werkgever en de werknemer betaalt de fiets geleidelijk aan de werkgever terug. De aflossing van deze lening kan eventueel plaatsvinden met een onbelaste reis­kostenvergoeding. Deze vergoeding brengt de werkgever in mindering op de lening.

Marco van der Laan
AA RB RV Accountant / Belastingadviseur /  Register Valuator

Assendelft
Oranjeboomkade 1 | Postbus 1, 1566 ZG
075 687 49 59 | assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20 | Postbus 64, 1723 ZH
0226 31 33 76 | noord-scharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111 | Postbus 11, 1440 AA
0299 42 14 02 | purmerend@vanderlaangroep.nl

vanderlaangroep.nl

VANDERLAANGROEP biedt een totaaloplossing voor ondernemers. Wij kunnen u helpen op gebied van accountancy, belastingen, personeel en salaris en bedrijfswaarderingen.

 

 

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl