ZaanBusiness Logo Wit

Mkb weer in de lift

Onderzoek onder mkb-bedrijven naar hun visie op het ondernemerschap

Optimisme overheerst in het mkb. Driekwart van de ondervraagden verwacht de komende twee jaar groei te realiseren. Hoe gaan zij die groei realiseren? Onder andere door hun product of dienst in nieuwe afzetgebieden te vermarkten en te investeren in innovatie. De meeste mkb ondernemers zijn actief met de toekomst bezig. Ruim tweederde  heeft een strategisch plan en stelt dit regelmatig bij om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van Baker Tilly Berk naar de visie van dga’s op ondernemen in het mkb.

Mkb zet in op groei
Bedrijven in het mkb zien weer mogelijkheden voor groei. Vooral familiebedrijven hebben de wind in de zeilen, want maar liefst 57 procent geeft aan in een groeifase te zitten. Innovatie staat hoog op de agenda van de ondernemer. Ruim de helft van de ondervraagde mkb-bedrijven zegt de komende jaren te investeren in productinnovatie, en een derde van de bedrijven richt zich op procesinnovatie. Personeel en marketing worden daarna als belangrijke speerpunten voor investeringen genoemd. Ruim tweederde heeft een strategisch plan opgesteld dat leidend is voor de bedrijfsactiviteiten. De meerderheid van de ondernemers stelt de plannen jaarlijks of tweejaarlijks bij op basis van de ontwikkelingen.

Economisch herstel is onzekere factor
Tegelijkertijd is het niet voor iedereen rozengeur en maneschijn: 20 procent is bezig met krimp, reorganisatie of overleven. Daarnaast geeft bijna 70 procent van de ondernemers aan sterk afhankelijk te zijn van de ontwikkeling van de Nederlandse economie en maakt 43 procent van de ondernemers zich zorgen over de eigen financiële situatie of het economisch herstel. Toch verwacht bijna driekwart van de ondervraagden dat het dieptepunt voorbij is en de economie weer licht zal groeien. Daarbij zou het mooi zijn als de overheid zorgt voor een extra steuntje in de rug, want volgens 60 procent van de ondervraagden stimuleert het kabinet het mkb nog onvoldoende. Aan het mkb zélf zal het niet liggen, want voor veruit de meeste ondervraagde ondernemers geldt: het mkb is de motor van de economie.

Nieuwe realiteit
“De huidige economische omstandigheden zijn de realiteit van het ondernemerschap. Ondernemers hebben geleerd dat wat vroeger werkte niet meer vanzelfsprekend is. Traditionele verdienmodellen staan in veel branches onder druk en ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Ik zie genoeg ondernemers die inmiddels goed weten om te gaan met die nieuwe realiteit. Dat verklaart het optimisme over de toekomst en de aandacht voor innovatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor mij dus een bevestiging van wat wij in de praktijk zien.”, aldus Romke van der Veen, bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk, over de uitkomsten van het onderzoek.

Visie op ondernemen
Het 100-jarig jubileum van Baker Tilly Berk was aanleiding om ondernemend Nederland te vragen naar hun visie op de dynamiek van het ondernemerschap. Bovengenoemde uitkomsten vormen de kwantitatieve onderbouwing van het onderzoek waar 149 ondernemers aan meewerkten. De kwalitatieve onderbouwing, in samenwerking met ruim 40 ondernemers, is terug te vinden in een jubileumuitgave van het relatiemagazine van Baker Tilly Berk.

Onderzoeksrapport
De uitkomsten zijn gebundeld in het onderzoeksrapport ‘De dynamiek van het ondernemerschap’. U kunt het rapport hier downloaden en bekijken.