ZaanBusiness Logo Wit

Na tien jaar het stokje overdragen

Dit is de laatste column van ons kantoor in Zaanbusiness Magazine. Meer dan 10 jaar lang hebben wij met plezier diverse juridische onderwerpen met u besproken. Het lijkt ons tijd worden om het stokje over te dragen.

De afgelopen jaren hebben wij uiteenlopende rechtsgebieden de revue laten passeren, variërend van het personen- en familierecht tot het ondernemingsrecht en uiteraard het arbeidsrecht.

Wij hebben de afgelopen jaren in de diverse columns geconstateerd dat regelgeving vaak achterloopt op maatschappelijke ontwikke­lingen en, indien gerealiseerd, dikwijls onnodig gecompliceerd wordt vormgegeven.

Daarnaast valt op dat, alhoewel het claimgedrag van het afzonderlijk individu er niet minder op is geworden, er wel een tendens is waar te nemen om het conflict niet in onnodig lang durende procedure uit te vechten. Mediation is in opmars en biedt in de praktijk goede resultaten.

Op het gebied van arbeidsrecht kan vastgesteld worden dat de Wet Werk en Zekerheid geen verbetering in de positie van de werkgever naar de werknemer, en vice versa, tot stand heeft gebracht. De verwachting is dat het nieuwe kabinet hierin veran­dering zal brengen. Voor zowel de werkgever als de werknemer is in ieder geval belangrijk te consta­teren dat de verplichting van de kleine werkgever tot loondoor­betaling bij ziekte zo goed als zeker zal worden teruggebracht tot één jaar na datum arbeids­ongeschiktheid.

Loondoorbetaling voor een eventueel tweede opvolgend jaar zal dan door middel van een collectieve verzekering moeten worden afgedekt.

Handhaving van de rechtspositie van de werknemer binnen de onderneming is zeker van belang. Wel is het prettig te constateren dat de risicoaansprakelijkheid van de werkgever, die verantwoordelijk is voor alles wat er misgaat met de werknemer binnen de onder­neming, wat meer in de juiste proporties wordt geplaatst. Het is te hopen dat deze ontwikkeling, met inachtneming van beider belangen, zal worden voortgezet.

Wij van Dam Advocaten wensen u het allerbeste toe en ieder geval zo min mogelijk juridische conflicten!

Evert Nagtegaal.

Deze column wordt u aangeboden door Dam Advocaten uit Zaandam.