ZaanBusiness Logo Wit

Nederlandse economie in de lift

Tijdens het tweede kwartaal van 2015 is het aantal economische entiteiten in Nederland toegenomen met 23.000 stuks en nam het aantal faillissementen met maar liefst 25% af ten opzichte van datzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwe Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

De netto-groei van het aantal ondernemingen die tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werd genoteerd, stabiliseert zich dus. In vergelijking met dezelfde periode (Q2/2014) vorig jaar zien we een stijging van de bedrijvigheid met 3,7%.

Frans van den Heuvel, Specialist Research & Learning bij Graydon: “Op basis van de cijfers uit onze Kwartaalmonitor kunnen we spreken van een goed kwartaal voor het Nederlandse bedrijfsleven. Tegenover de voorbije twee jaren valt in diverse sectoren een significante netto-groei te noteren. Dit is onder meer het geval in de branches voedings- en genotsmiddelen, textiel en bouwnijverheid. Ook de zakelijke dienstverlening en de horeca gaan er licht op vooruit ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Opvallend is wel de negatieve netto-groei in de sector van financiële instellingen en het verzekeringswezen. Twee jaar geleden groeide deze sector tijdens het tweede kwartaal immers nog met meer dan 1.000 entiteiten.” 

De netto-groei wordt berekend door het aantal starters te verminderen met het aantal opheffingen en het aantal faillissementen. Op het vlak van failliete ondernemingen werd tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een sterke daling van 25% genoteerd. In absolute cijfers blijft het aantal in de bouwsector het hoogst. De bouw vertegenwoordigt 17,5% van het totaal aantal faillissementen.

Uit de nieuwe Kwartaalmonitor blijkt ook dat het aantal opheffingen is gedaald, in de sector Zakelijke Dienstverlening zelfs met 32%. Wat de start-ups betreft, is het verschil met vorig jaar verwaarloosbaar klein. Enkel in de financiële instellingen en verzekeringswezen en de grafische sector & papier is het aantal nieuwe bedrijven afgenomen met respectievelijk 29% en 22% ten opzichte van het eerste kwartaal 2015.

Sectorale en regionale verschillen  

De Kwartaalmonitor van Graydon bevat gedetailleerde cijfers per branche en per regio. Daaruit blijkt onder meer dat de transportsector het nog steeds zwaar heeft. Het aantal faillissementen liep er in  het afgelopen kwartaal terug naar 142, terwijl dat er 2 jaar geleden nog 194 waren.Maar wanneer we naar de omvang van de sector kijken, valt op dat deze afname naar verhouding minder groot is dan in andere branches.

Wat de provincies betreft blijven Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant de grootste netto-groeiers in Nederland. Opvallend is dat Utrecht als enige provincie een stijging van het aantal faillissementen kent. De netto-groei loopt hier, in tegenstelling tot de andere provincies, ook terug. De provincie Friesland doet het dan weer heel goed. Tijdens het vierde kwartaal van 2014 werd daar nog een negatieve groei genoteerd, terwijl er nu stijging is met 739 economische entiteiten.