ZaanBusiness Logo Wit

Nieuw Zaans college gepresenteerd

De zes partijen van de nieuwe Zaanse coalitie – VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie – hebben maandag hun kandidaat-wethouders en bijbehorende portefeuilleverdeling bekend gemaakt.

Gerard Ram, VVD – 1 fte – portefeuille:
Economische Zaken, Markten & Kermissen
MAAK.Zaanstad
Onderwijs
P&O, Juridische kwaliteit
ICT & Informatievoorziening

Hans Krieger, VVD – 1 fte – portefeuille:
1ste Locoburgemeester
Financiën
Ruimtelijke Ontwikkeling
Milieu
Havens & Vaarwegen

Songül Mutluer, PvdA – 1 fte – portefeuille:
Wonen en Bouwen
Jeugd(zorg)
Ouderenbeleid
Minimabeleid

Natasja Groothuismink, ROSA – 1 fte – portefeuille:
Werk & Inkomen
Zorg
Grondzaken
Monumenten en Erfgoed
Dierenwelzijn

Sanna Munnikendam, D66 – 1 fte – portefeuille:
Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie
Cultuur
Toerisme, Evenementen en Streekmarketing
Natuur en Landschap
Gerard Slegers, CDA – 1 fte – portefeuille:
Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren
Openbare ruimte
Sport

Rita Noordzij, ChristenUnie – 0,8 fte – portefeuille:
Dienstverlening
Actief burgerschap & buurthuizen
Integratie
Burgerparticipatie

De partijen en de kandidaat-wethouders zien uit naar de samenwerking met de stad, de gemeenteraad en met elkaar. Tijdens de raadsvergadering op donderdag 14 juni worden de kandidaat-wethouders en nieuwe raadsleden door de gemeenteraad geïnstalleerd en benoemd.