ZaanBusiness Logo Wit

ProMobility initieert regioblog wij-bewegen.nl

Er worden door vrijwilligers bij sport­verenigingen, scholen, bedrijfs­verenigingen, zorginstellingen en businessclubs veel mooie projecten geïnitieerd. Projecten die doorgaans gericht zijn op fundraising of een bijdrage aan het sociaal economische of sociaal maatschappelijk klimaat in de Zaanstreek. Enkele voorbeelden zijn het energieproject van bedrijvenvereniging BVNM, het fietsveilig project van het Sint Michael College en [Z]aan de Wandel.

Groter draagvlak creëren

In de praktijk blijkt dat door gebrek aan tijd en middelen deze projecten niet of nauwelijks gedeeld worden. Maar juist door ervaringen, kennis en de belangen breder te delen kan er meer draagvlak ontstaan en kunnen veel initiatieven elkaar versterken. Daarom hebben Dick Dekker en Jeffrey Noom van ProMobility besloten om samen met een aantal content partners een online platform op te zetten. Een platform in de vorm van een interactief regioblog, dat gericht is op het communiceren van deze projecten. Dick Dekker: ‘Wij zijn een regionaal georiënteerde onderneming en daardoor ook vrijwillig betrokken bij veel projecten in de Zaanstreek. Door de netwerken van vrijwilligers en professionals met elkaar te ver­binden ontstaan er vaak weer nieuwe initiatieven, die op hun beurt weer nieuwe ‘spin off’s’ hebben op het welzijn van inwoners, werknemers en werkgevers in de Zaanstreek. Een mooi voorbeeld daarvan is Anna’s Huis, een centrum voor hulp om mensen te leren leven met kanker. Wat deze ondersteuning voor een effect kan hebben op werkgevers, de zorg en het welzijn van de betrokkenen behoeft volgens mij geen uitleg. Anna’s Huis wordt gevestigd op de Zorgboulevard in het Zaans Medisch Centrum. Aan de totstandkoming van dit project hebben vele content partners van het nieuwe platform meegewerkt. Niet alleen financieel, maar ook door het inzetten van hun kennis.’

Wij-bewegen.nl zorgt voor verbinding en nieuwe initiatieven

Wij-bewegen.nl is een regioblog waarop iedereen uit de regio Zaanstreek informatie kan publi­ceren of kan reageren op publicaties. Het redactieteam zorgt ervoor dat deze publicaties wel interessant zijn voor de doelgroep. De berichten moeten dus wel een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners en werknemers en bedrijven in de Zaanstreek. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan als volger op wij-bewegen.nl.