Riskante personeelsuitjes

Personeelsuitjes gaan mee met hun tijd. Gewoon is vaak niet meer genoeg, het moet spannend en daardoor vaak ook gevaarlijk zijn, met alle risico’s van dien. Is de werkgever aansprakelijk als de werknemer schade lijdt? De Hoge Raad heeft die vraag in 2009 al eens bevestigend beantwoord. Onlangs mocht de Kantonrechter in Utrecht opnieuw over deze vraag een oordeel geven.

Een groot uitzendbureau organiseert jaarlijks een meestal enerverende personeelsdag. In 2008 was een speedboottocht georganiseerd, waarvoor een evenementenbureau was ingehuurd. De werk­nemers werden vooraf geïnstrueerd en kregen veiligheidsbrillen en zwemvesten. De tocht begon rustig, maar na verloop van tijd werden er bewust golven van andere boten opgezocht om daaroverheen te springen. Nadat een van de boten over een bewust opgezochte golf sprong, kwam hij met een klap tegen een andere golf zeer hard tot stilstand. Een werkneemster raakte gewond en stelde uitzendbureau Randstad aansprakelijk voor haar schade.
De kantonrechter Utrecht stelde voorop, dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor ongevallen tijdens door de werk­gever georganiseerde activiteiten. Daarvoor is wel nodig dat die activiteiten kunnen worden aangemerkt als de door de werknemer te verrichten werkzaam­heden en dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. De kantonrechter overwoog dat tussen de speedboottocht en de werkzaamheden van de werkneemster voldoende nauw verband bestond, omdat het uitje het bedrijfsbelang diende. Er was geen sprake van vrijblijvendheid. Hoewel het feest plaatsvond op een zaterdag, werd iedereen toch geacht daarbij aanwezig te zijn. Van vrijblijvende deelname was geen sprake. Het was de bedoeling van de werkgever om de onderlinge banden tussen de werknemers te versterken.
De kantonrechter was van oordeel, dat het uitzendbureau niet had voldaan aan haar zorgplicht. Er was bewust gekozen voor de speedboottocht en de werkgever wist of had kunnen weten dat bij een dergelijk evenement met de speedboot op zeer hoge snelheid wordt gevaren, waarbij golven werden opgezocht en draaien van 180 graden werden gemaakt. Kortom, het ging duidelijk om een risicovolle activiteit. De werkgever had naar de mening van de kantonrechter af moeten zien van dit evenement of had er voor moeten zorgen, dat er op een andere wijze vorm aan was gegeven. De getroffen veiligheidsvoorzieningen waren onvoldoende om de werkneemster afdoende te beschermen tegen het letsel dat zij heeft opgelopen. De kantonrechter kwam dan ook tot de conclusie, dat de werkgever aansprakelijk was voor het ongeval en was gehouden de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
Het organiseren van een personeelsuitje kan een risicovolle aangelegenheid zijn. Is de deelname aan een personeelsuitje verplicht of wordt dit sterk gestimuleerd, dan is al gauw sprake van ‘de uitoefening van de werkzaamheden’ en kan de werkgever mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Maar ook personeelsuitjes die buiten de werkzaamheden van de werknemer vallen kunnen risicovol zijn. Is er sprake van een schemergebied, bijvoorbeeld bij een door de werkgever binnen de onderneming georganiseerde activiteit, waaraan de werknemers in hun privé-tijd vrijwillig kunnen deel­nemen, dan kan de werkgever onder omstandigheden voor eventuele schade aansprakelijk zijn op grond van het goed werkgeverschap.

Nagtegaal & Jong Advocaten
Dam 34, Postbus 1275,
1500 AG Zaandam
T 075 631 31 21 F 075 635 08 18
info@nagtegaaljong.nl
www.nagtegaaljong.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl