SLIM regeling: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op 3 en 17 februari voorlichtingsbijeenkomsten over SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Bent u geïnteresseerd in het mkb, aanvrager of adviseur? Dan is deze voorlichtingsbijeenkomst voor u bedoeld.

Leren en ontwikkelen in het mkb
Vanaf maart dit jaar kunnen mkb-ondernemers alleen of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Een samenwerkingsverband kan, naast mkb-ondernemers, bijvoorbeeld bestaan uit: O&O-fondsen, sociale partners, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen. De minister van SZW stelt hiervoor € 48 miljoen per jaar beschikbaar.

Daarnaast stelt de minister € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Grootbedrijven uit deze sector kunnen ook en aanvraag indienen.

De laatste voorlichtingsbijeenkomst voor de SLIM regeling is op 17 februari. Zie onderstaande link voor meer info en aanmeldformulier. https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/nieuws/2020/01/17/slim-voorlichtingsbijeenkomsten-subsidieregeling-leren-en-ontwikkelen-in-het-mkb

Webdevelopment: Webstation web-station.nl